Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán 12

     

Nhằm cung ứng ngân hàng thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học viên rèn luyện trong quy trình học tập với ôn thi THPT nước nhà môn Toán, hoanglamcm.net ra mắt đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu có 1408 trang với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 12 gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong công tác Giải tích 12 cùng Hình học 12.

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán 12

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính đối chọi điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Rất trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số với phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của vật thị hàm số.+ Dạng toán 6. điều tra sự biến đổi thiên cùng vẽ thiết bị thị của một số trong những hàm đa thức.+ Dạng toán 7. Khảo sát điều tra sự phát triển thành thiên với vẽ trang bị thị của một số hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một số bài toán thường chạm chán về vật thị.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ vượt với số nón hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ quá với số mũ thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e với lôgarit từ bỏ nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ với lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ với lôgarit.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số phương thức tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số cách thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân nhằm tính thể tích thiết bị thể.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương III.

Xem thêm: Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Tập 1 ), Sản Xuất Phim Hoạt Hình Không Dễ

Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc hai của số phức cùng phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức với ứng dụng.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. Khái niệm về khối nhiều diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua phương diện phẳng cùng sự bởi nhau của các khối đa diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của những khối nhiều diện. Các khối đa diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối đa diện.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Khía cạnh cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. Tư tưởng về mặt tròn xoay.+ Dạng toán 3. Phương diện trụ, hình trụ và khối trụ.+ Dạng toán 4. Phương diện nón, hình nón và khối nón.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào KHÔNG GIAN.+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong ko gian.+ Dạng toán 2. Phương trình mặt phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình mặt đường thẳng.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương III.

cài đặt tài liệu