Bảo Mật

     
hoanglamcm.net tích lũy thông tin của người tiêu dùng gửi cho cái đó tôi. Cửa hàng chúng tôi cũng tích lũy thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá thể của chúng ta bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Hoanglamcm.net khẳng định bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá thể mà không tồn tại sự được cho phép bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một vài thông tin tích lũy từ chúng ta và về các bạn được sẽ được sử dụng để cung cấp việc cung ứng dịch vụ của shop chúng tôi với bạn. Rất nhiều thông tin công ty chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, buôn bán hoặc đến thuê, ngoại trừ một số trường phù hợp sau đây:

hoanglamcm.net tất cả thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hòa hợp pháp, ngờ vực gian lận, các tình huống liên quan mang lại các tác hại sự an toàn tính mạng của bất kỳ người làm sao theo yêu cầu của công cụ pháp.
hoanglamcm.net bắt tay hợp tác với những công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và rất có thể cần phải share thông tin của doanh nghiệp với chúng ta để cung cấp các thành phầm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Hoanglamcm.net cũng có thể có thể share thông tin của người tiêu dùng để cung cấp sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà bạn yêu mong hoặc khi shop chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi đang chuyển thông tin về bạn nếu cửa hàng chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Vào trường phù hợp này, công ty chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng e-mail hoặc bằng cách thông báo rất nổi bật trên trang web của cửa hàng chúng tôi trước khi tin tức về các bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng tóm tắt này được cung cấp cho chính mình vì công dụng của các bạn và ko ràng buộc pháp lý. Xin vui tươi đọc Điều khoản một cách toàn diện để nỗ lực rõ.