Những công thức toán lớp 4

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hợp tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cơ bản Toán lớp 4 học kì 1, học tập kì 2 chi tiết

Tải xuống

SỐ TỰ NHIÊN

1. Số với chữ số

- sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

● bao gồm 10 số có 1 chữ số (từ 0 cho 9)

● gồm 90 số bao gồm 2 chữ số (từ 10 mang đến 99)

● gồm 900 số tất cả 3 chữ số (từ 100 mang đến 999)

● có 9000 số gồm 4 chữ số (từ 1000 cho 9999)

- Số từ nhiên bé dại nhất là số 0. Không có số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

Bạn đang xem: Những công thức toán lớp 4

- hai số trường đoản cú nhiên tiếp tục hơn (kém) nhau một 1-1 vị.

- những số gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hotline là số chẵn. Nhị số chẵn thường xuyên hơn nhát nhau 2 đơn vị.

- những số tất cả chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhị số lẻ liên tiếp hơn nhát nhau 2 1-1 vị.

2. Hàng và lớp

* Lớp nghìn

Số

Lớp nghìn

Lớp đối chọi vị

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

567

5

6

7

34 567

3

4

5

6

7

234 567

2

3

4

5

6

7

Hàng đối chọi vị, mặt hàng chục, hàng ngàn hợp thành lớp đối chọi vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn.

3. Triệu với lớp triệu

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp 1-1 vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

123 456 789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIỂU THỨC

A. Những loại biểu thức thường gặp

1. Biểu thức có chứa một chữ

Ví dụ: 3 + a là biểu thức bao gồm chứa một chữ

+ trường hợp a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là quý giá của biểu thức 3 + a

+ nếu như a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là quý hiếm của biểu thức 3 + a

+ giả dụ a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a

2. Biểu thức gồm chứa hai chữ

Ví dụ: a + b là biểu thức bao gồm chứa hai chữ

+ nếu như a = 3 với b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là giá trị của biểu thức a + b

+ trường hợp a = 4 với b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là cực hiếm của biểu thức a + b

+ ví như a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; một là giá trị của biểu thức a + b

Mỗi lần nắm chữ số bằng số ta tính được một cực hiếm của biểu thức a + b.

3. Biểu thức gồm chứa tía chữ

Ví dụ: a + b + c là biểu thức bao gồm chứa bố chữ

+ nếu như a = 2, b = 3 cùng c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

+ nếu như a = 5, b = 1 cùng c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

+ nếu a = 1, b = 0 cùng c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

B. Cách tính giá trị của biểu thức

1. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn chỉ bao gồm phép cùng và phép trừ (hoặc chỉ tất cả phép nhân và phép chia) thì ta thực hiện các phép tính theo thiết bị tự từ trái lịch sự phải.

Ví dụ:

a) 542 + 123 – 79 = 665 – 79 = 586

b) 482 × 2 : 4 = 964 : 4 = 241

2. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta triển khai các phép tính nhân, chia trước rồi triển khai các phép tính cùng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 × 2 = 9 - 8 = 1

3. Biểu thức bao gồm dấu ngoặc solo thì ta thực hiện các phép tính vào ngoặc 1-1 trước, các phép tính kế bên dấu ngoặc đơn sau.

Ví dụ: 25 × (21 + 120) = 25 × 141 = 3525

BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

A. PHÉP CỘNG

1. Tính chất giao hoán

a + b = b + a

Ví dụ: 2 + 3 = 3 + 2

2. Tính chất phối hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

3. Cùng với 0

0 + a = a + 0 = a

Ví dụ: 0 + 9 = 9 + 0

Nhận xét:

+ trong một tổng có con số các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một số trong những lẻ.

+ vào một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng kia là một số trong những chẵn.

+ Tổng của các số chẵn là một số trong những chẵn.

+ Tổng của một trong những lẻ và một trong những chẵn là một vài lẻ.

+ Tổng của nhị số trường đoản cú nhiên tiếp tục là một vài lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị chức năng thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ (n > 1).

4. Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n - 1) lần số trừ (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được tăng lên n 1-1 vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n đối chọi vị.

6. Nếu số bị trừ tăng lên n 1-1 vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm xuống n 1-1 vị.

C. PHÉP NHÂN

1. Tính chất giao hoán

a × b = b × a

Ví dụ: 2 × 3 = 3 × 2

2. Tính hóa học kết hợp

a × (b × c) = (a × b) × c

Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4

3. Nhân với 0

a × 0 = 0 × a = 0

Ví dụ: 2 × 0 = 0 × 2 = 0

4. Nhân cùng với 1

a × 1 = 1 × a = a

Ví dụ: 4 × 1 = 1 × 4 = 4

5. Tính chất triển lẵm của phép nhân cùng với phép cộng

a × (b + c) = a × b + a × c

Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

6. tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ

a × (b - c) = a × b - a × c

Ví dụ: 6 × (9 – 3) = 6 × 9 – 6 × 3

7. trong một tích giả dụ một vượt số được gấp lên n lần đồng thời tất cả một vượt số khác bị giảm xuống n lần thì tích không cụ đổi.

8. trong một tích bao gồm một quá số được vội lên n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được gấp lên n lần và trái lại nếu trong một tích có một vượt số bị sụt giảm n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở thành giảm đi n lần. (n > 0)

9.  Trong một tích, nếu như một vượt số được vội vàng lên n lần, đôi khi một vượt số được cấp lên m lần thì tích được vội vàng lên (m × n) lần. Ngược lại nếu vào một tích một thừa số bị giảm sút m lần, một vượt số bị sụt giảm n lần thì tích bị sụt giảm (m × n) lần (m cùng n khác 0).

10. Trong một tích, nếu như một vượt số được tăng thêm a đối kháng vị, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được tăng thêm a lần tích những thừa số còn lại.

11.

Xem thêm: Đại Học Thương Mại 2019, 2018 Và Năm 2017 Như Thế Nào? Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại 2021 Chính Xác

trong một tích, nếu có ít nhất một quá số chẵn thì tích kia chẵn.

12. Trong một tích, ví như có ít nhất một thừa số tròn chục hoặc tối thiểu một thừa số bao gồm tận thuộc là 5 cùng có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích gồm tận thuộc là 0.

13. Trong một tích các thừa số đầy đủ lẻ với có tối thiểu một quá số gồm tận cùng là 5 thì tích có tận thuộc là 5.

D. PHÉP CHIA

1.  a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2.  0 : a = 0 (a > 0)

3.  a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5.  Trong phép chia, giả dụ số bị chia tạo thêm (giảm đi) n lần (n > 0) đôi khi số chia không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n lần.

6.  Trong một phép chia, nếu tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia giữ nguyên thì thương giảm sút n lần cùng ngược lại.

7. trong một phép chia, nếu cả số bị phân chia và số chia phần đông cùng gấp (giảm) n lần (n > 0) thì yêu thương không cầm đổi.

8. trong một phép chia bao gồm dư, giả dụ số bị phân chia và số chia cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng rất được gấp (giảm) n lần.

DÃY SỐ

1. Đối với số tự nhiên và thoải mái liên tiếp

a) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu là số chẵn kết thúc là số lẻ hoặc bước đầu là số lẻ và hoàn thành bằng số chẵn thì số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ.

b) hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bước đầu bằng số chẵn và ngừng bằng số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn thế số lượng số lẻ là 1.

c) dãy số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bước đầu bằng số lẻ và xong bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn nữa số lượng số chẵn là 1.

2. Một trong những quy phép tắc của dãy số hay gặp

a) từng số hạng (kể từ số hạng vật dụng 2) ngay số hạng đứng ngay tức khắc trước nó cộng hoặc trừ một vài tự nhiên.

Ví dụ: 2, 5, 8, 11, …

Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng ngay tức khắc sau thông qua số hạng đứng tức khắc trước cùng với 3.

b) từng số hạng (kể tự số hạng sản phẩm công nghệ 2) thông qua số hạng đứng ngay tắp lự trước nó nhân hoặc chia một vài tự nhiên.

Ví dụ: 1024, 512, 256, 128, …

Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng ngay tức thì sau ngay số hạng đứng tức thời trước phân chia cho 2.

c) từng số hạng (kể từ bỏ số hạng thứ 3) bằng tổng nhì số hạng đứng liền trước nó.

Ví dụ: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…

Dãy số được viết theo quy luật: từ bỏ số hạng sản phẩm ba, số hạng đứng sau bởi tổng nhị số hạng đứng tức khắc trước nó (3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, ….)

3. Hàng số cách đều

*) tìm kiếm số số hạng của dãy số giải pháp đều

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp + 1

Ví dụ. tra cứu số số hạng của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của hàng số đã đến là:

(100 – 1) : 3 + 1 = 34 (số hạng)

Đáp số: 34 số hạng

*) Tính tổng của hàng số giải pháp đều

Tổng = (Số đầu + Số cuối) × Số số hạng : 2

Ví dụ. Tính tổng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của dãy số bên trên là: 34 số hạng

Tổng của hàng số bên trên là:

(100 + 1) × 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

DẤU HIỆU phân tách HẾT

1. Dấu hiệu chia hết mang lại 2

Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết đến 2.

Ví dụ:

12, 14, 16, 18 là những số phân tách hết mang đến 2 vì gồm chữ số tận thuộc là 2, 4, 6, 8

11, 13, 15, 17 là đều số không phân chia hết mang lại 2 vì gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7

- Số phân tách hết mang lại 2 là số chẵn.

- Số không phân chia hết đến 2 là số lẻ.

2. Dấu hiệu chia hết đến 5

Các số gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5.

Ví dụ:

945, 3000 là đông đảo số chia hết đến 5 bởi vì số đó gồm chữ số tận cùng lần lượt là 5, 0

10, 25 là mọi số chia hết mang đến 5 bởi những số đó bao gồm tận cùng là 0, 5

3. Dấu hiệu chia hết đến 9

Các số gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại 9 thì chia hết mang đến 9.

Các số gồm tổng các chữ số không chia hết mang đến 9 thì không phân chia hết cho 9.

Ví dụ:

a) 657 : 9 = 73

Ta có:

6 + 5 + 7 = 18

18 : 9 = 2

b) 451 : 9 = 50 (dư 1)

Ta có:

4 + 5 + 1 = 10

10 : 9 = 1 (dư 1)

4. Tín hiệu chia hết đến 3

Các số gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 3 thì phân tách hết cho 3.

Các số tất cả tổng các chữ số không phân chia hết mang lại 3 thì không phân tách hết đến 3.

Ví dụ:

a) 63 : 3 = 21

Ta có:

6 + 3 = 9

9 : 3 = 3

b) 125 : 3 = 41 (dư 2)

Ta có:

1 + 2 + 5 = 8

8 : 3 = 2 (dư 2)

CẤU TẠO SỐ

Sử dụng cấu trúc số:

*

Ví dụ: cho số tất cả 2 chữ số, nếu rước tổng các chữ số cùng với tích các chữ số của số đã cho thì bởi chính số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số vẫn cho.