Bài tập hóa học lớp 11

- Chọn bài xích -Bài 7 : NitơBài 8 : Amoniac với muối amoniBài 9: Axit nitric với muối nitratBài 10: PhotphoBài 11: Axit photphoric cùng muối photphatBài 12: Phân bón hóa họcBài 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài 14: Bài thực hành thực tế 2: đặc điểm của một trong những hợp hóa học nitơ, photpho

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài xích 7 : Nitơ giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho những em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày cấu trúc của phân tử N2? bởi vì sao ở đk thường nitơ là 1 chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?

Lời giải:

– cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– thân hai nguyên tử vào phân tử N2 hiện ra một link ba bền vững. Từng nguyên tử ni tơ vào phân tử N2 gồm 8e lớp bên ngoài cùng, trong sđó có bố cặp e dùng phổ biến và 1 cặp e sử dụng riêng đã ghép đôi.

Bạn đang xem: Bài tập hóa học lớp 11

Ở điều kiện thường nitơ là hóa học trơ vì tất cả lên kết ba bền chắc giữa nhì nguyên tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ rệt thành nguyên tử ở ánh sáng 3000oC.

Ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động vì phân tử N2 phân huỷ thành nguyên tử nitơ tất cả 5e lớp ngoài cùng và tất cả độ âm điện kha khá lớn (3,04) đề xuất trở nên hoạt động.

Xem thêm: Chậu Hoa Sáp Để Bàn - Beecost Mua Thông Minh

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ không bảo trì sự hô hấp, nitơ tất cả phải tà khí không?

Lời giải:

Nitơ chưa phải là khí độc tuy nhiên không gia hạn sự hô hấp và sự cháy.

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm các cặp phương pháp đúng của liti nitrua và nhóm nitrua:

A. LiN3 và Al3N

B. Li3N với AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 với Al3N2

b. Viết phương trình hoá học tập của làm phản ứng tạo thành liti nitrua và nhóm nitrua khi đến liti với nhôm chức năng trực tiếp với nitơ. Trong số phản ứng này nitơ là hóa học oxi hoá hay hóa học khử?

Lời giải:

a. Đáp án B

Khi links với kim loại nitơ dễ dấn thêm 3e (N bao gồm 5e lớp ngoài cùng nên bao gồm số oxi hoá -3 còn Li dễ nhường 1e với Al dễ dàng nhường 3e cần lần lượt bao gồm số oxi hoá là +1 với +3)

b.

*

Ta thấy trong số phản ứng bên trên nitơ là chất oxi hoá vì

*

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): yếu tố nitơ tất cả số oxi hoá là bao nhiêu trong những hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong các hợp hóa học trên, số oxi hoá của nitơ lần lượt là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.


Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần bao nhiêu lít khí nitơ với khí hiđro nhằm điều chế được 67,2 lit khí amoniac? biết rằng thể tích của các khí đề được đo làm việc cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản bội ứng là 25%?

Lời giải: