Em Yêu Bảng Chữ Cái Tiếng Việt ! Em Yêu Nét Chữ Việt Nam

Bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn chỉnh đầy đầy đủ

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết in hoa
*

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ phường Q R S T U Ư V X Y

những chữ dòng viết hoa trong giờ Việt được tạo thành 6 nhóm chữ, những chữ đa số có đặc điểm chung như thể nhau là các nét móc đầu tiên. Sau đó là các team chữ hoa vào bảng chữ cái Tiếng Việt.

*
Bảng vần âm tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p. Q r s t u ư v x y

Bảng 29 vần âm Tiếng Việt chuẩn Dành mang lại Bé
*
*

Bảng vần âm tiếng việt và phương pháp đọc

Những vần âm đọc và tên gọi chúng

Chữ cáiTên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phở, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Ttê, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi dài, i gờ-réc
Các phụ âm ghép, các vần ghép trong giờ đồng hồ Việt

Tiếng việt bao gồm 11 chữ ghép biểu thị phụ âm gồm:

10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghép ba: ngh
*