Am là sáng hay tối

     

Bạn vẫn có lúc nào từng vướng mắc AM ☀️ và PM