Sách

     

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016 là đề thi giải Toán giờ Anh qua mạng lớp 8 cung cấp quốc gia. Cùng với đề thi này để giúp đỡ các em học sinh ôn luyện những kỹ năng cơ phiên bản và cần thiết nhất của môn Toán tiếng Anh để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn đang xem: Sách

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm & a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal lớn the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x và B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD và the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle lớn the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat và 19 of them have both.

Xem thêm: " Xe Đẩy Hàng Thanh Lý - Thanh Lý Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Mới Cũ Gía Rẻ Tphcm


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number & are different from each other.

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.506 Lượt xem: 6.870 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - năm 2016 hoanglamcm.net Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA