Tụng kinh phật a di đà

     

Trong Phật giáo thì gớm A Di Đà đó là một bạn dạng kinh rất thông dụng được truyền tụng mỗi ngày trong đời sống đạo của các Phật tử ở những nước Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

Chuỗi vòng suôn sẻ của bạn, coi ngay!.

Bạn đang xem: Tụng kinh phật a di đà


Ý nghĩa của hai chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà xuất phát điểm từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn bạn dạng qua Hán bản.

Kinh A Di Đà (tiểu phiên bản Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu ớt của Đại Vô Lượng Thọ kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch trường đoản cú Phạn phiên bản qua Hán bản. Bản Kinh người viết dùng làm bốn liệu tìm hiểu thêm ở trên đây là bạn dạng dịch của pháp sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một trong toàn tập Tịnh Độ dịch từ thời điểm năm 147 mang đến năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh quán Vô Lượng thọ (Amitayur - Dhyàna Sutra) cho ta biết nguyên lai của học thuyết Tịnh độ vì Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử thành vương Xá, nổi loạn ngăn chặn lại vua thân phụ là Tần Bà Sa La cùng hạ ngục nhà vua này; hoàng hậu cũng bị giam vào trong 1 nơi. Sau đó, vợ cầu thỉnh Đức Phật chỉ đến bà một chỗ giỏi đẹp hơn, nơi không tồn tại những tai biến xảy ra như vậy.

Đức thế Tôn liền hiện thân trước khía cạnh bà và thị hiện cho biết thêm tất cả những Phật độ cùng bà lựa chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như tối hảo, Phật bèn dạy bà giải pháp tụng niệm về quốc độ này để sau cuối được thác sinh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng biệt của Ngài với đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhị giáo pháp sau cuối chỉ là một, điều đó ta có thể thấy rõ theo mọi lời Ngài dạy Tôn trả A Nan tại đoạn cuối của các bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài bác thuyết pháp này và lặp lại cho đại bọn chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết giáo này, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà". Quan điểm này của kinh tiệm Vô Lượng thọ như ước ao nói lên giáo lý A Di Đà cùng bắt đầu với đạo giáo Nguyên thủy, đều vày Đức thế Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, phiên bản dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học tập Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực duy nhất trong Phật giáo

Ý nghĩa của kinh A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi tâm mà hành trì, chứ không hề qua trung gian phương tiện đi lại giúp bọn họ đạt đến nhất trung khu bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh sử dụng nhiều công đức và được toàn bộ chư Phật hộ niệm. Tởm này chuyển tải nội dung rất sâu xa do đức Phật say mê Ca Mâu Ni trường đoản cú giảng nói. Nhận ra ý này phải Hòa Thượng phù hợp Trí Quảng nói: “Niệm Phật chưa phải là kêu Phật. Đa số tín đồ lầm tưởng kêu thương hiệu Phật là niệm Phật. Niệm Phật trọn vẹn khác với kêu thương hiệu Phật. Trong cả ngày bọn họ đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật nhằm vãng sinh thì chẳng thể nào vãng sinh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trọng điểm mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện giúp họ đạt mang lại nhất trọng điểm bất loạn. Cõi tịnh thổ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho việc vô thủy vô chung. Có cách gọi khác là vô lượng thọ, vô lượng quang, xuất xắc pháp giới tạng thân.

Danh tự Vô lượng, nếu diễn đạt xét theo không gian, sẽ là Vô lượng quang; giả dụ trên cương vị thời gian, vậy nên Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) trường hợp Phật được xem như là đức phật "giáng hạ nạm gian". Ví như Ngài được xem như một tình nhân Tát vẫn tiến lên Phật quả, thì Ngài là 1 trong vị Phật sẽ thành, như người tình Tát đề nghị Khổ (Đức Phật thích Ca Mâu Ni). Nói cách đúng mực hơn, nếu bọn họ mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi mang lại một lý tưởng về Phật, nghĩa là Vô lượng quang biểu tượng của kiến thức giải bay (Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), nghỉ ngơi ngoài những vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang cùng Vô lượng thọ, cùng nhân bí quyết giác ngộ của trí tuệ cùng từ bi khôn xiết tận, tất cả chỉ đơn giản là những giải thích về Vô lượng.

Nghiên cứu vớt về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng khiếp A Di Đà Việt nghĩa

Chúng con nguyện ước đức Phật A Di Đà, thị tự chấn tích quang đãng lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị một số loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ giới thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ hết sức sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang với Vô lượng thọ, với nhân bí quyết giác ngộ của trí tuệ cùng từ bi vô cùng tận, toàn bộ chỉ đơn giản là những giải thích về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam tế bào tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện lấy lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất mọi mười phương.

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm cho lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật tự gia hộ,

Tâm người thương Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng trở lại bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vãi vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành tầm thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp tía kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời

Trước bảo tọa thân con hình ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm Đảnh Lễ: Nam tế bào tận hư không, biến đổi pháp giới, thừa hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, nhân từ Thánh Tăng, thường xuyên trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư ý trung nhân Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người thương Tát, Hộ Pháp chư tôn tình nhân Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật bồ Tát. (1 lạy) 

Chí trung khu Đảnh Lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc cụ giới, đại trường đoản cú đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán nạm Âm nhân tình Tát, Đại nạm Chí người thương Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng tình nhân tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương thơm xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô hương thơm Vân Cái người yêu Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật tình nhân Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi chổ chính giữa đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra yêu cầu trì địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI tởm KỆ

Vô thượng thậm thâm kỳ diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ trì khiếp Di Ðà

Trên đền tứ ơn nặng,

Dưới cứu vãn khổ bố đường.

Xem thêm: Sáng Tạo Tranh Từ Các Loại Hạt Ý Tưởng, Sáng Tạo Tranh Độc Đáo Có 1

Nguyện cho người thấy nghe

Ðều phân phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi rất lạc

 Nam mô Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật nhân tình Tát (3 lần).

PHẬT NÓI tởm A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở khu vực vườn Kỳ Thọ, cung cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, với một nghìn nhị trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: hầu như là bậc A La Hán mọi bạn đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đồ đệ như thế. Với hàng Đại nhân tình Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa người yêu Tát, Càn-Đà-Ha-Đề bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn người tình tát… cùng với các vị Đại người thương tát như vậy và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại chúng cùng đến dự hội.

Bấy giờ đức phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ trên đây qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật, có trái đất tên là cực Lạc, trong nhân loại đó bao gồm đức Phật hiệu là A Di Đà bây giờ đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì chưng sao tên là cực lạc? vày chúng sanh trong cõi đó không tồn tại bị phần nhiều sự khổ, chỉ hưởng phần lớn điều vui, cần nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc bao gồm bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng hàng cây, đều bởi bốn hóa học báu phủ bọc giáp vòng, vì vậy nên nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc gồm ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đầy đủ tám công đức, đáy ao thuần cần sử dụng cát tiến thưởng trải có tác dụng đất. Kim cương bạc, giữ ly, ca sỹ pha lê hiệp thành mọi thềm, đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường có lầu gác cũng những nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh nắng xanh, sắc tiến thưởng thời tia nắng vàng, nhan sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, nhiệm mầu thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của tiên phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, sớm hôm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Bọn chúng sanh vào cõi kia thường vào lúc sáng sớm, rất nhiều lấy đãy hoa đựng hầu hết hoa tốt đem cúng nhịn nhường mười muôn ức ông phật ở phương khác, đến giờ ăn liền quay trở lại bổn quốc nạp năng lượng cơm dứt đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường sẽ có những kiểu như chim mầu sắc dễ thương lạ thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó hôm mai sáu thời kêu giờ đồng hồ hòa nhã.

Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần.. Bọn chúng sanh vào cõi đó nghe giờ đồng hồ chim hoàn thành thảy mọi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống như chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì chưng sao? vị cõi của đức phật đó không có ba đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên con đường dữ còn không có huống gì lại sở hữu sự thật. Hồ hết giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên giữ mà đổi mới hóa làm nên đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! trong cõi nước của tiên phật đó, gió vơi thổi động các hàng cây báu và đụng mành lưới báu, làm cho vang ra giờ đồng hồ vi diệu, thí như trăm nghìn đồ vật nhạc đồng một dịp hòa chung. Tín đồ nào nghe giờ đó tự nhiên và thoải mái đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó chiến thắng công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá-Lợi-Phất! chỗ ý ông suy nghĩ sao? Đức Phật đó vì chưng sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước vào mười phương không trở nên chướng ngại chính vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, đề nghị hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại mang lại nay, đã có mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại đức phật đó gồm vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử đông đảo là bực A La Hán, chẳng buộc phải tính đếm mà có thể biết được, hàng bồ tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của tiên phật đó thành tựu công đức trang nghiêm nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi rất lạc, gần như chúng sanh vãng sinh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị bực độc nhất vô nhị sanh bửa xứ, số đó siêu đông, chẳng nên tính đếm nhưng mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! chúng sanh làm sao nghe đều điều bên trên đây, cần phải phân phát nguyện cầu sanh về nước đó. Bởi vì sao? vì đặng thuộc với các bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng rất có thể dùng chút xíu thiện căn phước đức nhơn duyên mà lại được sanh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu bao gồm thiện phái nam tử, thiện phụ nữ nhân làm sao nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của tiên phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc bố ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời người đó mang lại lúc lâm chung đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh chúng hiện thân ngơi nghỉ trước tín đồ đó. Fan đó thời gian chết tinh thần không điên đảo, lập tức được vãng sinh về cõi nước rất Lạc của tiên phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy gồm sự lợi ích ấy phải nói mọi lời như thế.

Nếu bao gồm chúng sinh nào, nghe phần lớn lời bên trên đó, nên phải phân phát nguyện sanh về cõi nước cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể suy nghĩ bàn của ông phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số mọi đức Phật như vậy đều ngơi nghỉ tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên cơ mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! nhân loại phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, đa số tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Tây, bao gồm đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế, đa số tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số đa số đức Phật như thế, gần như tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương dưới, bao gồm đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số hồ hết đức Phật như thế, đều tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.