Tổng hợp kiến thức sinh học 12

     

Dưới đấy là đề cương bỏ ra tiết, đúng chuẩn và dễ dàng hiểu giành cho thí sinh ôn thi THPT đất nước môn Sinh học.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm:

1/ Chương 1: phép tắc Di Truyền Và thay đổi Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã cùng dịch mãBài 3: Điều hòa chuyển động genBài 4: Đột thay đổi genBài 5: Nhiễm nhan sắc thể và hốt nhiên biến cấu tạo nhiễm sắc đẹp thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc đẹp thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát các dạng chợt biến con số nhiễm sắc thể trên tiêu bạn dạng cố định với trên tiêu bạn dạng tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy chế độ Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy chính sách Menđen Quy pháp luật phân liBài 9: Quy luật phân li độc lậpBài 10: ảnh hưởng gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của genBài 11: liên kết gen cùng hoán vị genBài 12: Di truyền link với giới tính và di truyền ngoài nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường lên sự biểu lộ của genBài 15: bài tập chương I với chương II

3/ Chương 3: dt Học Quần Thể

Bài 16: kết cấu di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: chọn giống đồ nuôi và cây xanh dựa trên nguồn biến dị tổ hợpBài 19: sinh sản giống bằng cách thức gây đột biến và technology tế bàoBài 20: chế tạo giống mới nhờ technology gen

5/ Chương 5: di truyền Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: bảo vệ vốn gen của loài fan và một số trong những vấn đề xã hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: dẫn chứng Và chế độ Tiến Hóa

Bài 24: Các vật chứng tiến hóaBài 25: học thuyết Lamac và học thuyết ĐacuynBài 26: lý thuyết tiến hóa tổng đúng theo hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể ham mê nghiBài 28: LoàiBài 29: quá trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự gây ra Và phát triển Của sự sống Trên Trái Đất

Bài 32: xuất phát sự sốngBài 33: Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua những đại địa chấtBài 34: Sự gây ra loài người

8/ Chương 8: cá thể Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường sống cùng các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh trang bị và quan hệ giữa những cá thể trong quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: các đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vật (tiếp theo)Bài 39: trở nên động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần xã Sinh Vật

Bài 40: Quần làng sinh vật và một số trong những đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn nuốm sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: đàm phán vật hóa học trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: thực hành Quản lí cùng sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Tóm tắt dễ hiểu nhất kỹ năng và kiến thức Sinh học lớp 12 mang đến thí sinh ôn thi nhanh tránh liệt

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 12 TRÁNH LIỆT TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*