Sách anh văn lớp 3

     

BộSách học sinh Tiếng Anh Lớp 3tập 1 cùng tập 2 bởi Nhà xuất phiên bản Giáo dụcấn bản nhằm giúp những em học viên lớp 3 tài giỏi liệu học môn giờ đồng hồ anh. Sách học sinh tiếng anh 3 có 2 tập, mỗi tập có 10 Unit cùng với 3 Lesson từng unit, được phân bố như sau:

Tập một tất cả 10 Unit, tự Unit 1 mang đến Unit 10.Tập hai tất cả 10 Unit trường đoản cú Unit 11 cho Unit 20.

Sách giờ Anh lớp 3 của cục Giáo Dục được thiết kế với theo hướng giao tiếp, giúp những con bước đầu tiên làm quen thuộc và cải tiến và phát triển khả năng giao tiếp bằng giờ đồng hồ Anh trải qua cả 4 tài năng đó là nghe, nói, đọc, viết, trong số ấy ưu tiên triệu tập hoàn thiện kĩ năng luyện nghe với nói tiếng Anh xuất sắc nhất. Theo sách tiếng Anh lớp 3 công tác mới, học sinh đó là chủ thể của quy trình dạy học trong môi trường thiên nhiên văn hóa và đk học tập phù hợp với trung khu sinh lí lứa tuổi của các em.

Bạn đang xem: Sách anh văn lớp 3

Sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 của Bộ giáo dục và đào tạo được chia thành 2 tập tương tự với 2 học tập kỳ trong quy trình học.

Xem thêm: Mua Nồi Cơm Điện Cao Tần Hitachi Đúng Cách, Nồi Cơm Điện Cao Tần Hitachi 1

Cuốn sách học viên tiếng anh lớp 3 tập 1 bao hàm 2 chủ thể giao tiếp gần cận với học viên đó là “Me and My Friends” và “Me và My School”.Cuốn sáchhọc sinh giờ anh lớp 3 tập 2 tất cả 2 công ty đề giao tiếp khác là “Me and My Family” với “Me và The World Around”

Mỗi phần đã được tạo thành 5 bài học khớp ứng với 5 chủ thể của lịch trình học. trong cuốn sách tiếng Anh lớp 3 của cục Giáo Dục, tập một sẽ có 10 Unit ( từ Unit 1 cho Unit 10). Tập nhì cũng bao hàm 10 Unit ( tự Unit 11 mang lại Unit 20 ). Từng Unit những có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kỹ năng và kiến thức có 4 phần nhằm luyện các năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Competencies: Năng lực.Sentence patterns: mẫu câu.Vocabulary: từ bỏ vựng.Phonics: Ngữ âm.

Nội dung cuốn sách học sinh Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 2: What’s your name? Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 giờ Anh 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 tiếng Anh 3

Unit 4: How old are you? Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 giờ Anh 3Unit 5: Are they your friends? Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 giờ đồng hồ Anh 3

Review 1 lớp 3 review 1 lớp 3 trang 36-37 tiếng Anh 3 Short Story: Cat & Mouse 1 trang 38-39 tiếng Anh 3

Unit 6: Stand up! Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 giờ Anh 3 Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 giờ Anh 3

Unit 7: That’s my school Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 giờ Anh 3 Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 giờ Anh 3

Unit 8: This is my pen Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 9: What colour is it? Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 tiếng Anh 3

Unit 10: What vị you do at the break time? Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 giờ Anh 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 tiếng Anh 3

Review 2 lớp 3 review 2 lớp 3 trang 70-71 tiếng Anh 3 Short Story: Cat & Mouse


Nội dung sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 giờ Anh 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 12: This is my house Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 giờ Anh 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 giờ Anh 3

Unit 13: Where’s my book? Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 giờ Anh 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room? Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 giờ Anh 3

Unit 15: vì you have any toys? Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 giờ đồng hồ Anh 3

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 trang 36-37 giờ đồng hồ Anh 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 tiếng Anh 3

Unit 16: vì chưng you have any pets? Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 17: What toys vì you like? Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 giờ Anh 3

Unit 18: What are you doing? Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 giờ đồng hồ Anh 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 giờ đồng hồ Anh 3

Unit 19: They’re in the park Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 giờ Anh 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 giờ Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa? Unit trăng tròn Lesson 1 trang 64-65 giờ đồng hồ Anh 3 Unit đôi mươi Lesson 2 trang 66-67 tiếng Anh 3 Unit 20 Lesson 3 trang 68-69 giờ Anh 3

Review 4 lớp 3 reviews 4 lớp 3 trang 70-71 giờ Anh 3 Short Story: Cat and Mouse