Mì gà cay hàn quốc

     

Mô tả ngắn

HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuấtVui lòng lựa chọn nút “1 gói” hoặc “Lốc 5 gói” để sản xuất giỏ.
","backorders_allowed":false,"dimensions":"16 x 16 x 5 cm","dimensions_html":"16 x 16 x 5 cm","display_price":28000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"mu00ec khu00f4 gu00e0 cay samyang vu1ecb truyu1ec1n thu1ed1ng","caption":"mu00ec khu00f4 gu00e0 cay samyang vu1ecb truyu1ec1n thu1ed1ng","url":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng.jpg","alt":"mu00ec khu00f4 gu00e0 cay samyang vu1ecb truyu1ec1n thu1ed1ng","src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-600x600.jpg","srcset":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-600x600.jpg 600w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-150x150.jpg 150w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-300x300.jpg 300w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-768x768.jpg 768w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-180x180.jpg 180w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng.jpg 900w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"thumb_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-180x180.jpg","thumb_src_w":180,"thumb_src_h":180,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"14419","is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"30,000₫ 28,000₫","sku":"8801073110502-5","variation_description":"","variation_id":11101,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200 g","weight_html":"200 g"},"attributes":"attribute_pa_quy-cah-san-pham":"loc-5-goi","availability_html":"Su1ed1 lu01b0u1ee3ng cu00f2n lu1ea1i 24 su1ea3n phu1ea9m ","backorders_allowed":false,"dimensions":"22 x 15 x 17 cm","dimensions_html":"22 x 15 x 17 cm","display_price":102000,"display_regular_price":150300,"image":"title":"mu00ec khu00f4 gu00e0 cay samyang vu1ecb truyu1ec1n thu1ed1ng - lu1ed1c 5 gu00f3i - vua nu1ed9i tru1ee3","caption":"mu00ec khu00f4 gu00e0 cay samyang vu1ecb truyu1ec1n thu1ed1ng - lu1ed1c 5 gu00f3i - vua nu1ed9i tru1ee3","url":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-e1633677015810.jpg","alt":"mu00ec khu00f4 gu00e0 cay samyang vu1ecb truyu1ec1n thu1ed1ng - lu1ed1c 5 gu00f3i - vua nu1ed9i tru1ee3","src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-600x600.jpg","srcset":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-e1633677015810.jpg 600w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-150x150.jpg 150w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-300x300.jpg 300w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-768x768.jpg 768w, https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-180x180.jpg 180w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-e1633677015810.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"thumb_src":"https://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2020/03/mu00ec-khu00f4-gu00e0-cay-samyang-vu1ecb-truyu1ec1n-thu1ed1ng-lu1ed1c-5-gu00f3i-vua-nu1ed9i-tru1ee3-180x180.jpg","thumb_src_w":180,"thumb_src_h":180,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"14418","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":24,"min_qty":1,"price_html":"150,300₫ 102,000₫","sku":"8801073110502-5","variation_description":"","variation_id":11102,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1000 g","weight_html":"1000 g">">
Quy bí quyết sản phẩm