HƯỚNG DẪN ĐẤU NỐI MẠCH ĐIỆN SAO TAM GIÁC

Như họ đã biết khởi động thay đổi sao tam giác mục đích là để bớt dòng khởi cồn của động cơ (thay thay đổi U để vào cuộn dây của hễ cơ). Giải pháp này được sử dụng rất lớn rãi cho những động cơ tự 20HP trở lên trên vì tài chính và dễ bảo trì thay thế.

Để lắp đặt mạch khởi hễ sao tam giác đầu tiên chúng ta cần xem xét những nguyên tố như sau:– thông số kỹ thuật của motor ghi bên trên mạc

110/220 chỉ sử dụng khởi hễ sao tam giác khi có nguồn điện 3P là 110VAC (chạy chính sách sao 3P 220V kế tiếp chuyển về tam giác 3P 110VAC).220/380 chỉ sử dụng khởi cồn sao tam giác khi bao gồm nguồn năng lượng điện 3P là 220VAC (chạy chính sách sao 3P 380V tiếp nối chuyển về tam giác 3P 220VAC)380/660 chỉ thực hiện khởi đụng sao tam giác khi gồm nguồn năng lượng điện 3P là 380VAC (chạy chế độ sao 3P 660V tiếp đến chuyển về tam giác 3P 380VAC)Motor phải gồm 6 dầu dây hoặc 12 đầu dây

Vì sao: I = U/R mong mỏi I nhỏ tuổi thì U lớn hoặc R lớn (vì R đã cố định và thắt chặt nên chuyển đổi điện áp U là mang pháp duy nhất)

*

*

Dưới dây là Sơ trang bị đấu nối mạch năng lượng điện khởi rượu cồn sao tam giác tối ưu nhất

*

K: Khởi cồn từ nguồnS: Khởi cồn từ cho cuộn saoTG: Khởi đụng từ mang lại cuộn tam giácRH: Rờ le nhiệt bảo đảm an toàn động cơT: Rờ le thời gian (có cuộn hút 380VAC)DC: Động cơ điện 6 đầu dây 3PCC: mong chì đảm bảo điều khiển 2AOFF: Nút dìm offON: Nút nhận on————————————K (13-14) Tiếp điểm thường hở của khởi đụng từ KK (A1-A2) Cuộn hút khởi cồn từ KTG (11-12) Tiếp điểm thường đóng của khởi rượu cồn từ Tam Giác TGT (A1-A2) Cuộn hút timer thời gian Y/AT (55-56) Tiếp điểm thường đóng mở chậm của rờ le thời hạn TS (A1-A2) Cuộn hút khởi rượu cồn từu Sao YTG (13-14) Tiếp điểm thường hở của khởi cồn từ Tam Giác TGT (67-68) Tiếp điểm thường hở đóng chậm trễ của rờ le thời hạn TS (11-12) Tiếp điểm thường đóng góp của khởi rượu cồn từ Sao SRH (95-96) Tiếp điểm thường đóng góp của rờ le nhiệt RHRH (97-98) Tiếp điểm thường đóng góp của rờ le nhiệt RH

*

Cách kiểm soát động lực sau đi đấu đúng motor như sau:

U1 (vị trí 1 bên trên khởi rượu cồn từ K) với U2 (vị trí 6 trên khởi rượu cồn từ A) cùng cuộn dây nên tất cả điện trở.V1 (vị trí 2 bên trên khởi hễ từ K) với V2 (vị trí 4 bên trên khởi cồn từ A) cùng cuộn dây nên gồm điện trở.W1(vị trí 3 trên khởi hễ từ K) cùng với W2(vị trí 5 bên trên khởi đụng từ A) thuộc cuộn dây nên có điện trở.

*