Kiểm Tra 1 Tiết Lý 11 Chương 1

Chuẩn bị đến kỳ soát sổ giữa cam kết I mình giới tiệu đến các bạn học sinh hai đề chất vấn 1 tiết tất cả kèm theo đáp án và biểu điểm để các bạn học sinh luyện tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết lý 11 chương 1

Bạn đã xem: Đề soát sổ 1 tiết vật lý 11 chương 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HK I

MÔN VẬT LÍ 11 NĂM 2015 – 2016

ĐỀ: I. - TG: 45 Phút

--------------------------------------------

I. Lí thuyết : (5đ)

Câu 1(1đ): tuyên bố định điều khoản bảo toàn năng lượng điện tích.

Câu 2(1,5đ): Định nghĩa điện dung của tụ điện, viết công thức.

Câu 3(1đ): Định nghĩa suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện, viết công thức.

Câu 4(1,5đ): phát biểu định qui định Jun-Len-xơ, viết công thức.

II. Bài tập: (5đ)

Bài 1(1,5đ): mang đến hai điện tích (q_1=4.10^-10C) và (q_2=4.10^-10C) lần lượt để tại hai điểm A và B trong chân không, giải pháp nhau 15cm. Khẳng định độ phệ của vectơ độ mạnh điện trường tổng hợp (vecE) tại điểm M với AM = 5cm với MB = 10cm (Vẽ hình).

Bài 2(1đ): mang lại hai phiên bản kim loại đặt tuy nhiên song cách nhau d = 10cm tích điện trái vết và thuộc độ lớn. Hiệu điện cầm giữa hai phiên bản là 500(V).

- Tính độ khủng cường độ năng lượng điện trường phía bên trong hai bản.

- nếu để một điện tích (q = 2,5.10^-9C)vào bản dương thì nó chạy đến phiên bản âm. Tính công của lực năng lượng điện trường khi điện tích di chuyển.

Xem thêm: Máy Chiếu Mini Unic Uc46 Wifi (Đen), Máy Chiếu Unic Uc46 Plus, Chuẩn Hd, 1200 Lumens


*

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HK I

MÔN VẬT LÍ 11 NĂM 2015 – 2016

ĐỀ: II. - TG: 45 Phút

--------------------------------------------

I. Lí thuyết : (5đ)

Câu 1 (1đ): phát biểu định lý lẽ Cu-lông, viết công thức.

Câu 2 (1,5đ): bên trên vỏ của mỗi tụ điện thông thường có ghi cặp số liệu, ví dụ (10- 250V). Nêu ý nghĩa các số ghi trên.

 Câu 3 (1đ): Định nghĩa chiếc điện ko đổi, viết công thức.

Câu 4 (1,5đ): Định nghĩa điện năng tiêu tốn của đoạn mạch, viết công thức.

II. Bài xích tập: (5đ)

Bài 1 (1,5đ): mang đến hai điện tích cùng lần lượt để tại hai điểm A cùng B vào chân không, biện pháp nhau 15cm. Xác định độ lớn của vectơ độ mạnh điện trường tổng hợp tại điểm N với AN = 10cm với NB = 5cm (Vẽ hình).

Bài 2(1đ): đến hai phiên bản kim các loại đặt song song biện pháp nhau d = 12cm tích điện trái vệt và cùng độ lớn. Hiệu điện cầm cố giữa hai bản là 480(V).

- Tính độ to cường độ năng lượng điện trường bên phía trong hai bản.

Bài 3(1đ): Một nguồn điện gồm suất điện cồn 9V. Khi mắc nguồn tích điện này cùng với một đèn điện để thành mạch điện kín thì nó cung ứng một chiếc điện gồm cường độ 0,6A. Tính công của nguồn tích điện này ra đời trong thời gian 5 phút cùng tính hiệu suất của nguồn điện khi đó.