Kệ chén inox 304 2 tầng

     

Là mẫu mã kệ inox 2 tầng vít bắt đầu nhất, cao cấp nhất, đẳng cấp nhất dạng lá inox SUS 304. Được tiến công bóng soi gương đượcDùng nhằm úp ly, chén bát bát, móc nồi, chảo…

Giảm giá chỉ Ngay mang lại Kệ bát 2 Tầng Vít Inox 304 bóng Mờ chi tiết Tại APPAPA.VN


935,000₫","sku":"TL35","variation_description":"

Du00e0i 50cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":256,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-60-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1037000,"display_regular_price":1037000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,037,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 60cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":255,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-70-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1156000,"display_regular_price":1156000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,156,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 70cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":254,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-80-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1275000,"display_regular_price":1275000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,275,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 80cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":253,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-90-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1394000,"display_regular_price":1394000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,394,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 90cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":380,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-100-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1530000,"display_regular_price":1530000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,530,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 1m x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":381,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-110-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1666000,"display_regular_price":1666000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,666,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 1m1 x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":382,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc-treo":"28-x-120-cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"N/A","dimensions_html":"N/A","display_price":1836000,"display_regular_price":1836000,"image":"title":"do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304","caption":"","url":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","alt":"Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Chu00e9n 2 Tu1ea7ng La","src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","srcset":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png 300w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-180x180.png 180w, http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png 65w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304.png","full_src_w":300,"full_src_h":300,"thumb_src":"http://hoanglamcm.net/wp-content/uploads/2017/02/do_gia_dung_ke_inox_chen_bat_dia_304-65x65.png","thumb_src_w":65,"thumb_src_h":65,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":"627","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,836,000₫","sku":"","variation_description":"Du00e0i 1m2 x Ru1ed9ng 28cm x Cao 42cm ","variation_id":630,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"N/A","weight_html":"N/A">">

Kích ThướcChọn một tùy chọn28 x 100 cm28 x 110 cm28 x 120 cm28 x 50 cm28 x 60 cm28 x 70 cm28 x 80 cm28 x 90 cmClear selection