Hợp đồng mua bán sản phẩm

*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán sản phẩm


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG tải BÁN HÀNG HÓA

Số: …../…../HĐ

Hôm nay, ngày ………. Mon ………. Năm ………….., trên ………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Mon ….. Năm …….

Do …………………………….. Chuyên dụng cho ………………… ký.

BÊN cài đặt (Bên B)

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….....

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………...

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………….......

Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………...

Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………...

Giấy ủy quyền (nếu rứa giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. Năm …….

Do …………………………….. Chuyên dụng cho ………………… ký.

Hai mặt thống nhất thỏa thuận nội dung phù hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

1. Mặt A bán ra cho bên B:

Số thiết bị tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng giá bán trị bởi chữ:

2. Bên B bán ra cho bên A:

Số thứ tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1.

2.

Cộng

Tổng giá bán trị bằng chữ:

Điều 2: giá chỉ cả

Đơn giá món đồ trên là giá bán ………….. Theo văn bản ……….. (nếu có) của …………………………….

Xem thêm: Cần Tìm Xưởng May Khẩu Trang 2021 Lương Cao, Khẩu Trang May Gia Công ( 50 Cái )

Điều 3: quality và quy bí quyết hàng hóa

1. Quality mặt mặt hàng ……… được quy định theo ………………………………………………………..

Điều 4: vỏ hộp và cam kết mã hiệu

1. Vỏ hộp làm bằng: ………………………………………………………………………………………………

2. Quy cách bao bì ………………….. độ lớn ………………….. Kích cỡ ……………………………………

3. Biện pháp đóng gói: ………………………………………………………………………………………………..

4. Trọng lượng cả bì: …………………………………………………………………………………………….

5. Trọng lượng tịnh: ……………………………………………………………………………………………...

Điều 5: cách làm giao dấn

1. Mặt A giao cho mặt B theo kế hoạch sau:

Số trang bị tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

2

2. Mặt B giao cho mặt A theo định kỳ sau:

Số sản phẩm công nghệ tự

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

2

3. Phương tiện vận chuyển và ngân sách vận chuyển do mặt …………………………………..…. Chịu.

Chi giá thành bốc xếp (mỗi mặt chịu một đầu hoặc ……………………………………………………………….)

4. Khí cụ lịch giao nhận hàng hóa mà mặt mua không đến nhận mặt hàng thì buộc phải chịu giá cả lưu kho kho bãi là ……………… đồng/ngày. Nếu phương tiện đi lại vận chuyển mặt mua mang đến mà mặt bán không có hàng giao thì bên cung cấp phải chịu chi tiêu thực tế cho bài toán điều rượu cồn phương tiện.

5. Khi dìm hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm thừa nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện mặt hàng thiếu hoặc không nên tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên phiên bản tại chỗ, yêu cầu bên buôn bán xác nhận. Sản phẩm đã thoát ra khỏi kho bên phân phối không chịu trách nhiệm (trừ nhiều loại hàng bao gồm quy định thời hạn bảo hành).

6. Ngôi trường hợp vận chuyển hàng hóa theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải tạo biên bản gọi cơ quan kiểm soát trung gian (…………………….) đến xác nhận và bắt buộc gửi đến bên buôn bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu mặt bán đã nhận được biên bạn dạng mà không tồn tại ý con kiến gì thì coi như đã phụ trách bồi thường xuyên lô sản phẩm đó.

7. Mỗi lô sản phẩm khi giao thừa nhận phải có xác nhận quality bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; lúc đến nhận hàng, fan nhận phải bao gồm đủ:

- Giấy trình làng của cơ quan mặt mua;

- Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;

- Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 6: Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

1. Bên chào bán không phụ trách về bất kỳ khiếm khuyết như thế nào của mặt hàng hoá giả dụ vào thời gian giao phối kết hợp đồng mặt mua đang biết hoặc phải ghi nhận về đa số khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp khí cụ tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn năng khiếu nại theo cơ chế của Luật thương mại 2005, bên chào bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết làm sao của mặt hàng hoá đã bao gồm trước thời gian chuyển rủi ro cho bên mua, của cả trường vừa lòng khiếm khuyết đó được phát hiện tại sau thời gian chuyển xui xẻo ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khuyết thiếu của sản phẩm & hàng hóa phát sinh sau thời gian chuyển khủng hoảng rủi ro nếu khiếm khuyết đó do mặt bán vi phạm hợp đồng.

Điều 7: Nghĩa vụ đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa

Bên buôn bán phải bảo đảm:

1. Quyền sở hữu của mặt mua đối với hàng hóa đang bán không biến thành tranh chấp bởi mặt thứ ba;

2. Sản phẩm & hàng hóa đó nên hợp pháp;

3. Việc chuyển phục vụ hoá là thích hợp pháp.

Điều 8: Nghĩa vụ bảo đảm an toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa

1. Bên bán không được bán hàng hóa phạm luật quyền thiết lập trí tuệ. Bên chào bán phải phụ trách trong ngôi trường hợp gồm tranh chấp tương quan đến quyền tải trí tuệ so với hàng hóa đang bán.

2. Ngôi trường hợp bên mua yêu ước bên phân phối phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc gần như số liệu chi tiết do mặt mua hỗ trợ thì mặt mua phải phụ trách về các khiếu nại liên quan tới những vi phạm quyền tải trí tuệ phân phát sinh từ việc bên buôn bán đã vâng lệnh những yêu mong của bên mua.

Điều 9: bảo hành và phía dẫn áp dụng hàng hóa

1. Bên phân phối có trách nhiệm bh chất lượng với giá trị sử dụng loại mặt hàng ……………… cho mặt mua trong thời gian là …………… tháng.

2. Bên phân phối phải cung ứng đủ mỗi đơn vị chức năng hàng hóa một giấy hướng dẫn áp dụng (nếu cần).

Điều 10: thủ tục thanh toán

1. Bên A thanh toán cho bên B bằng bề ngoài ……….. Trong thời gian …………………………………

2. Bên B thanh toán giao dịch cho bên A bằng bề ngoài …………….. Trong thời gian ……………………………

Điều 11: Ngưng giao dịch thanh toán tiền cài đặt hàng

Việc dứt thanh toán tiền mua sắm được cách thức như sau:

1. Mặt B có dẫn chứng về câu hỏi bên A lừa dối thì có quyền tạm xong việc thanh toán;

2. Mặt B có minh chứng về việc sản phẩm & hàng hóa đang là đối tượng người tiêu dùng bị tranh chấp thì bao gồm quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bài toán tranh chấp đã được giải quyết;

3. Mặt B có dẫn chứng về bài toán bên A đã giao hàng không phù hợp với thích hợp đồng thì tất cả quyền tạm ngừng thanh toán cho tới khi bên A sẽ khắc phục sự không cân xứng đó;

4. Trường đúng theo tạm kết thúc thanh toán theo cơ chế tại khoản 2 cùng khoản 3 Điều này mà minh chứng do mặt B chỉ dẫn không xác thực, gây thiệt sợ cho mặt A thì mặt B yêu cầu bồi hay thiệt hại đó cùng chịu các chế tài khác theo chính sách của pháp luật.

Điều 12: những biện pháp bảo đảm an toàn thực hiện phù hợp đồng (nếu cần)

Lưu ý: Chỉ ghi ngắn gọn phương pháp thức, thương hiệu vật bảo đảm và phải tạo lập biên phiên bản riêng.

Điều 13: trọng trách vật chất trong việc thực hiện hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện tráng lệ các lao lý đã thỏa thuận hợp tác trên, không được solo phương đổi khác hoặc hủy quăng quật hợp đồng, bên nào không tiến hành hoặc solo phương đình chỉ triển khai hợp đồng mà không tồn tại lý do đường đường chính chính thì sẽ ảnh hưởng phạt cho tới ………… % cực hiếm của hòa hợp đồng bị vi phạm luật (cao tốt nhất là 8%). (1)

2. Mặt nào vi phạm các quy định trên đây vẫn phải chịu trách nhiệm vật hóa học theo quy định của các văn bạn dạng pháp giải pháp có hiệu lực thực thi hiện hành về phạt vi phạm luật chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bh v.v… nấc phạt ví dụ do hai bên thỏa thuận dựa trên form phạt nhà nước đã quy định trong các văn bạn dạng pháp phương pháp về các loại hợp đồng này.

Điều 14: Thủ tục xử lý tranh chấp phù hợp đồng

1. Phía hai bên cần chủ động thông tin cho nhau tiến độ triển khai hợp đồng. Nếu có vấn đề gì ăn hại phát sinh những bên yêu cầu kịp thời thông tin cho nhau biết cùng tích cực bàn thảo giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

2. Trường hợp những bên ko tự giải quyết và xử lý được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 15: những thỏa thuận khác (nếu cần)

Các điều kiện và lao lý khác không ghi vào này đã được những bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bạn dạng pháp qui định về một số loại hợp đồng này.

Điều 16: hiệu lực hiện hành của đúng theo đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm ngày …… mon ….. Năm …… mang đến ngày …… tháng ….. Năm ………

Hai bên sẽ tổ chức triển khai họp cùng lập biên bản thanh lý vừa lòng đồng này sau thời điểm hết hiệu lực không thực sự 10 ngày. Bên ……….. Có nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được thiết kế thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi mặt giữ ……… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

chuyên dụng cho Chức vụ

ký tên cam kết tên

(Đóng dấu) (Đóng dấu)

Ghi chú:

(1) mức phạt vi phạm luật hợp đồng do những bên thỏa thuận hợp tác nhưng ko được vượt trên mức cho phép quy định theo Điều 301 Luật thương mại 2005;