Download mẫu giấy mời đẹp

     
*

Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp chuẩn

Mẫu Giấy mời thường được sử dụng khi mong họp lớp, họp đại hội bỏ ra bộ. Trong giấy tờ mời gồm nêu rõ địa điểm và tại sao của buổi họp. Mời chúng ta tải miễn mức giá mẫu giấy mời này về và tham khảo sử dụng

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – thoải mái – hạnh phúc --------------

Số:...../GM- … (3)….

Bạn đang xem: Download mẫu giấy mời đẹp

…. (4)…. , ngày ….. Mon ….. Năm 20… 

GIẤY MỜI HỌP

………….. (5)………………

..................................................... (2) ........................... trân trọng kính mời:

Ông (bà) ............................................................. (6) ĐT: .........................................................

Tới dự ............................................................... (7) .................................................................

..................................................................................................................................................

Thời gian:..................................................................................................................................

Địa điểm ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.......................................................................... ./.

Xem thêm: " Áo Len Cổ Lọ Nữ Đẹp Nhất, Top 9 Cách Mix Đồ Với Áo Len Cổ Lọ Nữ Đẹp Nhất

Nơi nhận:- …………;- ……………;- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Họ cùng tên

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu ngôn từ cuộc họp. 

(6) thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc họ với tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của fan được mời.

(7) tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo với số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

(9) cam kết hiệu tín đồ đánh máy, nhân bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

hoanglamcm.netload tài liệu để thấy nội dung đưa ra tiết.