Đọc truyện tranh ô long viện

     

câu chữ

Ô long viện nhắc chuyện 4 thầy trò tài cha muôn hình muôn vẻ, ngày ngày chịu khó tu hành với tôi luyện võ công, ngăn chặn lại kẻ ác. Dưới ngòi bút của đại sư Au,Yao-Hsing, tư thày trò hiện lên mỗi người một nết, cực kỳ vui nhộn, khiến người nào cũng ôm bụng cười. Những mẩu chuyện Ô Long vừa bao gồm hơi thở trung quốc thời truyền thống vừa không hề kém phần hiện nay đại, giúp bạn đọc thư giãn sau giờ học căng thẳng. Từ khi thành lập đến nay, những seri Ô Long Viện sẽ tiêu thụ hơn đôi mươi triệu bản, đạt kỷ lục tối đa trong các truyện tranh tiếng hoa


Bạn đang xem: Đọc truyện tranh ô long viện

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Chuyên Canh, Kỹ Thuật Trồng Dừa Ta, Kỹ Thuật Trồng Dừa Năng Suất Cao

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*