Đọc Truyện Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo

Không biết bởi sao nhưng khi nghe Tư Hải Minh nói vậy, Đế Anh Thy cảm thấy câu hỏi bắt Cố mạnh chả còn là vụ việc gì lớn tát nữa. Sự “tự tin” kia vẫn khiến cho cô cảm thấy không được thoải mái. Cố dạn dĩ đứng trêи tầng cao nhất của khách hàng sạn, sắc mặt về tối tăm. Sát thủ bị bắt rồi sao? tuy vậy không cai quản có bị tóm gọn thật không, thương hiệu đại ca này chắc chắn rằng không giữ giàng được nữa rồi. Trước sau rồi bọn họ cũng biến thành tìm thấy anh ta, vậy cần anh ta đành mở ra sớm hơn một chút ít vậy. Cố to gan lớn mật ném điện thoại cảm ứng thông minh sang một bên, lấy chiếc điện thoại khác ra điện thoại tư vấn cho vị “đại ca” đang hợp tác ký kết kia. Nhưng một lúc anh ta gọi điện mang đến “đại ca”, Để Hạo Thiên đã lập tức nhận ra thông tin, chỉ là giọng nói nghe lén được ko nghe ra là giọng của ráng Mạnh, đầy đủ đã qua xử lý. “Ai đó?” “Ông không cần biết tôi là ai, tôi sẽ ném tiền ra lúc thuê người giết mổ người” Cố táo tợn lần này vào vai một fan xa lạ. “Chỉ nên chi tiền ra, giết ai cũng được” “Có thể yêu mong ai tiến hành không?” “Ông hy vọng ai?”

Bạn đang xem: Đọc truyện một thai sáu tiểu bảo bảo

eTp7xHNXdXhgmemgsfG5CJCaF5+OqdJg1ASDorolwk5TeDks/TynxkBeVK9GJ3jd0+145IpFHYqOZNyCAL8VJJhPUDcvE8FxXv7CD/URi3HFrGvVHb3cdg3SOJO3Na2euk4R6I2bDWeepAQLVk9aAF2PovZRQQiqdW1d2szE/gAu7AEnCTbHME+T3OchBnfGoWSwXZmMlq6v3lab1C7r/ZQI8NkDUynw0nR3jxeAeQj7b0Bxxj68hAqogOq9ChvTEbjtiwR5Fl9KZKHJbRdrg+SaJgMo6SWEYvaRHAZgVL1bw2+v3B+U+dAE9jLqSUWahQHvl44vN1GfxzMqXDvsvPCEKEOSfaLXzcJKSV0DLfQRl0YZEYTeea+NMfUliB4AG3Z1K3GQirx6zmpL9f4gADum4KPmQKLuuONaC4dmmzQrrcutjCHu4Q6vP763BsMs2l9H6g0CIyRCq5iwGE+REnGCjbPoHkGvUipukAf7UfzWfxHU8na8awDBzYvI5uYqYUYgq6KyDrAmFKxEc5MBom31md63uM3/mvL6N3dmJnJlSZ5rstW+DtvOWGsB8K5PrkJ6HfVtqP8dYdcEOePoIOj7tAPdqfeARVNEZM0WGTy62My9qCqmF5Mlxmpkh6LhHib9Q6p7PhtCaujr3Pvl7OVMznrPqTucvleTPE+EMhk0L0dvoFxYJwjsL87PCFSoR8fxkQDvX715CBSF8rrsOkMVrOeSbMN3HilwVDQ=

Xem thêm: Chuyên Bán Điện Thoại Sony Ericsson Cũ Giá Rẻ 09/2021 Toàn Quốc

eTp7xHPhNk5aeplYcDhtGJCXEdc84Umo3edXFSmIc/sRIRLQ/Wute+WB0nL5kTZeiX7VVROQ0ICOftyCAPFZtkOMRzc5MdC2Hb1Adu4PwzImMXCJEr+CZlDDOjJEdPvwsGkbpkImoNcc/jyMf44kMdMUdb5wYxhlOi/KG8snOgnNm+RqRzaOtTewkvbg05QgZTYehVhU5nso0bVLyO8+hU2X4hjfHeP8mWjc2sJ6MERfpkw/ItmehM+hgP29qcSSWp3G1Z+2WXphJHkibQJ3nr3ONULMDKz8T/Yn7EOhm1L2Tzum3ZYOLNgEQUKTV0WeL1olCIju76oXU6xiHi4AIeySKAPCSWMDCmLLXZzUezqegIaDjsZox1IQPqdk0TowZo6Ao+p6S2Q8Fe3hRdwu0XzOb9r0RqLXpWsiMIdmOMwrrPWsjCvvDp3tn3uwCJfTDERIp9Da7CsfBEvbiFOXEmEpzXxBSkqNWq06n4+haVPRN54HmKI3PxCD3MwXYCs7bhsZP3k9FlP1nDaJOzx4diz1nvuwPlYQN3Lnf3RELr1rRxAKlVTrTM4A3doKokXgrXhZJxj5I1/qXdcEPqSlOHyhnvyT7tKrNJMFKVjFT/Mbwp4/e/Tl9FMiQPCpFjkAlr0MyzGS3XiY5g9Wn3Gj0c8Ew+KVnZLSyvrk9RbJLJBMCkco594DKt+iYlsd1sEyjMEw7iBtxW5lCy6noqiuJgtDVCzAO5I5RWt6DslEZk4tQFEnpR8RCd8CJhrhjAxAzecIwXPw6x3dlzPxLnyizY41Tb6F/UzVGQGV35Xhh0mKYIJwl88cB7QTXhx+X3gciowkP+W/z8rpp1Rxrkbeh/C5svL7UFt549pWtLjTFwT1AGobm2wMym+RUq6QL5K2LmTiI/mp8s5l+M0VIDFKQuY5ugeXvuod1b1atkz5PNmAjKDr
gcjoUfKVvQWO+zLpxeqlshqaUDPbw1EjzbJANyBeJ600C1gKVm6tlA2B00IUazNyq8dy5ITLyEiOZHftwb8PJJlpAGMpMdf4XqtAd9YCi9iXZPNAuu+ecEqD5Utkc7/wtuBivVhhRCWUpAUTQ09aAV2PsL850NrNqouo3MInNgfvki8yRzwk9KxRlFJy05vGu3GSSwjPA2fOD5dDOqxwCjSC+RjZsCj8hmE/GsT8qoXoJlL+Xfl9TEB8Bf31r0oIkhIUSti39Tq4pDp2LxE2yKHYJk02047loLF17o46ehpBgmLn3z2ENplKWmCFhEU911okJJKprKoXUoAsHnWh8OPYZg7eAX2P4j0oRZzJ8kOLgIfNUx+1iUxLvW7GhvjcG3dJK3E3+m4/L9ehRf0aI00to3cgzQIn/qqlw5tpYZmoZGXm7iumUtVM5qX+W4JllA0cF5sOcc/tBErXwQGVUzKNjbPsVwIAALC7kchg7r7KOM5TG2q9dX9CBDXWl2Xi7xYZ/q36mckrE6xXbrEATyL1Oq5l1B9W1DAOw9wXWmPt0lHpJFQUmtJIwyL5MdBhIdgB4rJjajHp86TeN+Pxlr0pBQCIL62rnAMD6JYJ3mj4zZ4w8iFiWcc/xmtK1/b6HibvRKp0PhsM6gkY3N30kRyDziPtptKVvv3BfY0vNxnX+cizDx/L/IFgjyeHXddg143tN+Mh2/iMdlCIFDZv889Ivmdg3t15Ah9wDnMRtOk3CMb5ZNDuhgKBVR9uX61Ln7z1SXisJqOiN5PYNDq8ny/nDaC/VjwQGbpO35XhLznRe1Q+y+4m6rTrrQew2sMQ2NdysoSZNsak61Xa+5NvzrQYa3Iu7Vb/eBNfUnwwyAUWcJW/GDEP8VGRCQ9BINjrbGUspwpKKs+GNMwcZ3qLuorrC0s75fHVlfVGuN9so4zCnUxvWtIjQ5n1eQKoHqPzd0ouMOzHgg==