Tuyển Sinh

Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TPHCM đã bao gồm thức chào làng thông tin tuyển sinh hệ đại học năm 2021.

Bạn đang xem: Tuyển sinh


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo tin tức tuyển sinh vào năm 2021 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, những ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh vào năm 2021 trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành khối hệ thống nhúng với IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot và trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành chuyên môn công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành chuyên môn gỗ với nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành phong cách xây dựng nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành công nghệ vật liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo máy (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology thông tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành làm chủ công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành kế toán tài chính (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành dịch vụ thương mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật môi trường (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành technology thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành technology kỹ thuật chất hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành thi công thời trang (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: 1. Toán, Anh, Vẽ TT, 2. Toán, Văn, Vẽ TT
Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật máy vi tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology kỹ thuật sức nóng (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành technology thông tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành thống trị công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tphcm năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, kỹ thuật tự nhiên)Khối D96 (Toán, Anh, KHXH)Khối V01 (Toán, Văn, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán, Văn, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Văn, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, cách làm xét tuyển

Trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM tuyển chọn sinh theo các phương thức xét tuyển, bao gồm:

cách làm 1: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT, cụ thể:

*
*

phương thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng rẽ theo 3 nhóm như sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường trung học phổ thông Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường trung học phổ thông còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Vào 10 Môn Toán Ôn Thi Vào Lớp 10, Tài Liệu Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm m2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: yêu cầu Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT tphcm hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPHCM, ĐH Mỹ thuật TPHCM.

phương thức 3: Xét tuyển chọn theo công dụng thi trung học phổ thông năm 2021Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển ngành bao gồm môn hệ số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ đồng hồ Anh/Điểm NK) x 3 phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Môn giờ Anh hệ số 2Ngành kiến tạo thời trang, xây đắp đồ họa, con kiến trúc, phong cách thiết kế nội thất: Môn Vẽ thông số 2 cách làm 4: Xét kết hợp kết quả thi thpt 2021 và tổ chức triển khai thi riêng biệt năng khiếu

Các ngành áp dụng: kiến thiết thời trang, xây cất đồ họa, kiến trúc, phong cách thiết kế nội thất.

3, hồ sơ và hiệ tượng đăng cam kết xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh xét học bạ hoặc xét tuyển chọn thẳng sẵn sàng bộ hồ sơ bao gồm:

Bản sao công bệnh học bạ THPTGiấy chứng nhận chứng chỉ Anh văn (nếu có)

Thời gian nộp hồ nước sơ: mon 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinh nộp trực tiếp tại phòng tuyển sinh của trường ĐHSPKT TPHCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học chi phí trường Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM năm học 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – 20.500.000đ/năm họcChương trình chất lượng cao bằng giờ đồng hồ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình rất tốt bằng giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng Việt – Nhật: Học chương trình như hệ CLC tiếng Việt + 50 tín chỉ tiếng Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn
201920202021
Sư phạm giờ Anh23.0425.527.25
Thiết kế thứ họaV012123.7524.25
V0224.75
V0724.25
Thiết kế thời trangV0118.442221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Ngôn ngữ Anh22.32426.25
Kinh doanh Quốc tếA0021.62525.25
A01, D0125.75
D9025.75
Thương mại điện tửA0022.425.426.0
A01, D0126.5
D9026.5
Kế toánA0021.124.2524.75
A01, D0125.25
D9025.25
Công nghệ kỹ thuật trang bị tínhA0022.925.7526.5
A01, D0127.0
D9027.0
Hệ thống nhúng và IoTA002526.0
A01, D0126.5
D9026.5
Công nghệ thông tinA0023.926.526.75
A01, D0127.25
D9027.25
Công nghệ thông tin (Hệ nhân tài)A0028.25
A01, D0128.75
D9028.75
Kỹ thuật dữ liệuA0022.224.7526.25
A01, D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA0021.323.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngA0019.222.7523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA0022.925.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ chế tạo máyA0021.92525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tửA0023.12626.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (Hệ nhân tài)A0028.25
A0128.75
D0128.75
D9028.75
Công nghệ nghệ thuật ô tôA0023.726.526.75
A0127.25
D0127.25
D9027.25
Công nghệ chuyên môn nhiệtA0021.524.2525.15
A0125.65
D0125.65
D9025.65
Năng lượng tái tạoA002123.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Robot và trí tuệ tự tạo (Hệ nhân tài)A0025.22726.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tửA0022.825.426.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0021.725.425.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóaA0023.52626.5
A0127.0
D0127.0
D9027.0
Công nghệ chuyên môn Hóa họcA0022.425.526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ thiết bị liệu18.5521.5
Công nghệ kỹ thuật môi trườngA001921.523.5
B0023.5
D0724.0
D9024.0
Quản lý công nghiệpA0022.225.325.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Logistics & quản lý chuỗi cung ứngA0023.326.326.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ nghệ thuật inA0020.323.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Kỹ thuật công nghiệpA0019.823.524.75
A0125.25
D0125.25
D9025.25
Kỹ thuật y sinh (Điện tử Y sinh)A0020.752425.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thực phẩm A0022.225.2526.0
B0026.0
D0726.5
D9026.5
Công nghệ mayA0021.12424.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Kỹ nghệ gỗ với nội thấtA0018.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Kiến trúcV0320.3322.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kiến trúc nội thấtV0321.2522.5
V0422.5
V0523.0
V0623.0
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thôngA0018.42223.5
A0124.0
D0124.0
D9024.0
Quản lý xây dựngA0020.323.524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống A0021.424.2524.25
A0124.75
D0124.75
D0724.75
Quản lý và quản lý và vận hành hạ tầngA0019.0
A0119.5
D0119.5
D9019.5
Kỹ thuật chị em công18
Công nghệ vật tư dệt may18
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt
Kế toánA001921.523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật đồ vật tínhA0021.223.7525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ thông tinA0022.325.2526.25
A0126.75
D0126.75
D9026.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA0018.62120.5
A0121.0
D0121.0
D9021.0
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0021.423.7524.5
A0125.0
D0125.0
D9025.0
Công nghệ chế tạo máyA0020.723.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ chuyên môn cơ điện tửA0021.724.2524.85
A0125.35
D0125.35
D9025.35
Công nghệ chuyên môn ô tôA0022.725.2526.0
A0126.5
D0126.5
D9026.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA0019.72223.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửA002123.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA0019.52223.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóaA0022.22525.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ kỹ thuật hóa họcA0025.0
B0025.0
D0725.5
D9025.5
Công nghệ chuyên môn môi trườngA001719.519.75
B0019.75
D0720.25
D9020.25
Quản lý công nghiệpA0020.223.524.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ chuyên môn inA0018.22020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ thực phẩmA002023.2524.5
B0024.5
D0725.0
D9025.0
Thương mại năng lượng điện tửA0025.5
A0126.0
D0126.0
D9026.0
Công nghệ mayA0018.22119.25
A0119.75
D0119.75
D9019.75
Thiết kế thời trangV002221.25
V0221.75
V0721.25
V0921.25
Chương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật vật dụng tínhA0020.3522.525.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Công nghệ thông tinA0021.824.7525.75
A0126.25
D0126.25
D9026.25
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựngA0017.82019.5
A0120.0
D0120.0
D9020.0
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0020.521.2523.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ chế tạo máyA0019.52123.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tửA00212224.25
A0124.75
D0124.75
D9024.75
Công nghệ nghệ thuật ô tôA0021.824.2525.25
A0125.75
D0125.75
D9025.75
Công nghệ nghệ thuật nhiệtA0018.052020.25
A0120.75
D0120.75
D9020.75
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA0019.32123.75
A0124.25
D0124.25
D9024.25
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thôngA0018.42023.0
A0123.5
D0123.5
D9023.5
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóaA0021.52325.0
A0125.5
D0125.5
D9025.5
Quản lý Công nghiệpA0018.521.2524.0
A0124.5
D0124.5
D9024.5
Công nghệ thực phẩmA0018.452123.0
B0023.0
D0723.5
D9023.5
Chương trình chất lượng cao Việt – Nhật
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thôngA002121.75
A0122.25
D0122.25
D9022.25
Công nghệ sản xuất máyA002123.25
A0123.75
D0123.75
D9023.75

Clip reviews trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TPHCM