Đề trắc nghiệm toán 10

     

Nhằm cung cấp ngân hàng câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, hoanglamcm.net trình làng đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu tất cả 489 trang với các thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm Toán 10 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số 10 và Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Lấp định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ với ∃.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. định nghĩa tập hợp.II. Tập vừa lòng con.III. Tập hợp bởi nhau.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhì tập hợp.II. đúng theo của nhì tập hợp.III. Hiệu với phần bù của nhị tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Các tập hòa hợp số sẽ học.II. Những tập hòa hợp con thường dùng của R.III. Thắc mắc trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – không nên SỐ.I. Số sát đúng.II. Quy tròn số gần đúng.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự vươn lên là thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều đổi mới thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa trung bình công cùng trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức chứa dấu cực hiếm tuyệt đối.III. Bài xích tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. định nghĩa bất phương trình một ẩn.II. Một số trong những phép đổi khác bất phương trình.III. Bài bác tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về vết nhị thức nhảy nhất.II. Xét lốt tích, thương những nhị thức bậc nhất.III. Bài xích tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN.I. Bất phương trình số 1 hai ẩn.II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.III. Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.IV. Áp dụng vào câu hỏi kinh tế.V. Bài xích tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhì một ẩn.III. Bài xích tập trắc nghệm.

Xem thêm: " Trà Ô Lông Tâm Châu 250G" Giá Tốt Tháng 10, 2021, Trà Olong Tâm Châu

Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung cùng góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Quý hiếm lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học tập của tang với côtang.III. Tình dục giữa các giá trị lượng giác.IV. Bài bác tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Cách làm cộng.II. Công thức nhân đôi.III. Công thức thay đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA nhị VECTƠ.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Quý giá lượng giác của các góc sệt biệt.IV. Góc thân hai véctơ.V. Bài tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc điểm của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài đường trung tuyến.IV. Phương pháp tính diện tích tam giác.V. Bài xích tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.

tải tài liệu