Đề thi vật lý lớp 11 học kì 2

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn đồ dùng lý lớp 11 năm 2020 - 2021 gồm 3 đề kiểm tra cuối học tập kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi vật lý lớp 11 học kì 2

qua đó giúp thầy cô giáo dễ ợt tham khảo, ra đề thi học kì 2 cho học viên của mình.

Đề thi thiết bị lý 11 học kì 2 cũng chính là tài liệu hết sức hữu ích, giúp cho các em học sinh lớp 11 ôn thi thật tốt để đạt công dụng cao trong kỳ thi học tập kì 2 lớp 11 chuẩn bị tới. Mời quý thầy cô cùng những em học viên tham khảo nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.


TRƯỜNG thpt ………..

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 11

Năm học tập 2020 - 2021

MÔN: thứ Lý – Ban cơ bản

Thời gian làm bài: 45phút;

Tên chủ đềNhận biết(cấp độ 1)Thông hiểu(cấp độ 2)Vận dụngCộng
Cấp độ thấp(cấp độ 3)Cấp độ cao(cấp độ 4)
Chương IV: trường đoản cú trường

1.Từ trường

Nêu được có mang và các tính chất của mặt đường sức từ.

NLCB: Tái hiện nay kiến thức.

(1,5 điểm)

2.Phương, chiều của lực từ chức năng lên dòng điện

-Sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác minh chiều lực từ cùng chiều của từ bỏ trường.

NLCB: trở nên tân tiến năng lực xử lý vấn đề, năng lượng tư duy, năng lực tái hiện nay kiến thức.

(1,0 điểm)

-Vận dụng được bí quyết tính lực từ để làm bài tập.

NLCB: vạc triển năng lực tư duy, năng lực tính toán.

(1,5 điểm)

3. Chạm màn hình từ. Định nguyên tắc Am-pe.

4. Sóng ngắn của một chiếc điện tất cả hình dạng đối kháng giản.

-Biết cách vận dụng công thức tính cảm ứng từ của cái điện thẳng để làm bài tập.

NLCB: phân phát triển năng lượng tư duy, năng lực đo lường và thống kê và năng lực đổi đơn vị.

(1,5 điểm)

-Biết cách áp dụng công thức tính chạm màn hình từ của loại điện thẳng để triển khai bài tập ở tầm mức độ cao hơn.

NLCB: vạc triển năng lượng tư duy, năng lực đo lường và thống kê và năng lực đổi đơn vị.

(1,0 điểm)

5. Can dự giữa hai chiếc điện thẳng tuy nhiên song. Định nghĩa đơn vị Am-pe.

6. Lục Lo-ren-xơ.

- Nêu được điểm sáng về phương, chiều cùng độ mập của lực Lo-ren-xơ.

NLCB: Tái hiện kiến thức

(1,5 điểm)

Giải say mê được các đại lượng trong bí quyết tính lực Lo-ren-xơ.

NLCB: Tái hiện kiến thức, sử dụng ngôn ngữ vật lí.

(0,5 điểm)

-Sử dụng nguyên tắc bàn tay trái để khẳng định chiều lực Lo-ren-xơ.

NLCB: cải tiến và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lượng tư duy, năng lượng tái hiện kiến thức.

Xem thêm: Trực Tiếp Việt Nam Thái Lan, Trực Tiếp Việt Nam Vs Thái Lan Hôm Nay

(0,5 điểm)

7. Form dây có dòng điện đặt trong tự trường.

-Viết được bí quyết momen ngẫu lực từ trong những trường hợp cụ thể.

NLCB: cách tân và phát triển năng lực xử lý vấn đề, năng lượng tư duy, năng lượng tái hiện kiến thức.

(1,0 điểm)

8. Sự từ bỏ hóa của những chất. Sắt từ.

9. Từ trường sóng ngắn Trái Đất.

10. Thực hành: xác minh thành phần nằm ngang của từ trường sóng ngắn Trái Đất.

Tổng

3điểm (30%)

3điểm (30%)

3điểm (30%)

1điểm (10%)

10 điểm (100%)


Đề thi kì 2 lớp 11 môn trang bị lý năm 2021

Câu 1 (2,0 điểm) Nêu điểm lưu ý về phương, chiều, độ phệ của lực Lo-ren –xơ

Câu 2 (1,5 điểm) Thế làm sao là hiện tượng tự cảm. Viết công thức tính suất điện đụng tự cảm.

Câu 3 (1,5 điểm)

Dùng luật lệ bàn tay trái xác định chiều của lực từ,lực Lo-ren-xơ, chiều chạm màn hình từ trong số hình vẽ sau:

Câu 4( 1 điểm) khi 1 vòng dây dẫn bí mật chuyển động tuy vậy song với con đường sức của sóng ngắn từ trường đều, suất điện động chạm màn hình xuất hiện trong vòng dây có mức giá trị là bao nhiêu?Tại sao?

Câu 5( 3điểm): Một ống dây điện hình trụ chiều lâu năm 62,8cm quấn 1000 vòng dây. Từng vòng dây có S = 50 cm2 . Cường độ mẫu điện bằng 4A.

a. Khẳng định độ lớn chạm màn hình từ B trong tâm ống dây.

b. Xác định từ trải qua ống dây.

Từ đó suy ra độ từ cảm của ống dây. Phía bên trong lòng ống dây là chân không, điện trở ống dây nhỏ.

Câu 6 (1 điểm)Hai dòng điện có cường độ I1 = 12 A; I2 = 18 A chạy trong nhì dây dẫn thẳng dài vô hạn, tuy nhiên song, bí quyết nhau a = 5 cm trong chân không, trái chiều nhau.Tìm quỹ tích các điểm tại đó chạm màn hình từ bằng 0.


Đáp án đề thi học tập kì 2 môn thiết bị lí lớp 11

Câu

Nội dung

Điểm

1(2,0 điểm)

*Các điểm sáng về phương, chiều cùng độ phệ của lực Lo-ren-xơ:

-Phương: vuông góc với khía cạnh phẳng cất vectơ tốc độ của hạt với điện với vectơ cảm ứng từ trên điêm khảo sát.

0.5

-Chiều: khẳng định theo nguyên tắc bàn tay trái.

0.5

-Độ lớn:

*

0.5

Giải thích:

f: lực lo-ren-xơ (N).

q: điện tích (C)

v: tốc độ của hạt năng lượng điện (m/s)

B: cảm ứng từ (T)

*
: góc hợp do vectơ tốc độ và vectơ cảm ứng từ.

0.5

Câu 2 (1,5 điểm)

Lực từ bỏ

*
tác dụng lên các thành phần dòng điện
*
đặt trong từ trường đều, trên đó chạm màn hình từ là
*
:

-Có nơi đặt vuông góc tại trung điểm của

*
;

-Có phương vuông góc cùng với

*
;

-Có chiều tuân theo phép tắc bàn tay trái;

-Có độ lớn:

*

*
là góc tạo bởi vì
*
với
*

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

3(1,5 điểm)

Hình 1 Hình 2 Hình 3

0.5/ Hình

4(1 diểm)

Suất điện cồn cảm trong vòng dây bởi không.

Vì suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay khi có sự biến hóa thiên của tự thông. Ở phía trên từ trải qua vòng dây không chuyển đổi (luôn bằng 0), nên suất năng lượng điện động cảm ứng bằng không.

0.5

0.5

5(3điểm)

a)Cảm ứng từ trong ống dây là:

*

b)Từ trải qua ống dây:

*

c) Độ từ cảm của ống dây:

*

1.0

1.0

1.0

6 (1 điểm)

Gọi N là điểm mà tại đó

*

Suy ra

*
,cùng phương, ngược chiều yêu cầu N bắt buộc nằm ngoài khoảng I1, I2; và B1=B2.

*

*

N ở ngoài khoảng tầm I1, I2 và phía trái I1.

Mặt khác r1 + 5 = 1,5r1 => r1 = 10 cm.

Vậy quỹ tích các điểm tại đó cảm ứng từ bằng 0 là đường thẳng tuy nhiên song, đồng phẳng cùng với 2 loại điện, ngoài khoảng 2 mẫu điện và cách I1 10 cm.