Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toán có đáp án


Tim số gồm hai chữ số biết chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị chức năng và nếu thay đổi chỗ hai đến số lẫn nhau thì số đó giảm xuống 18 đơn vị. Số nên tìm là:

A.30 B. 31 C. 32

Bài 2.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn toán có đáp án

giá trị của biểu thức 58 x (35 693 – 27 468) + 72:12 là:

A. 477 056 B. 477 055 C. 477 054 D. 447 057

Bài 3. nhì số có tổng là 96. Trường hợp số đầu tiên gấp lên 3 lần cùng thêm 4 đơn vị chức năng thì bằng số thứ hai. Nhị số kia lần lượt là:

A. 32 ; 64.

B. 24 ; 72.

C. 23 ; 73.

Bài 4. quý giá của x hài lòng (1780 – 973) x (75 : X) = 2401 +20 là:

A. X = 25 B. X = 23 C. X = 24 D. X = 26

Bài 6. Tim số tự nhiên và thoải mái X lớn số 1 để 238 x X

A. X = 5 B. X = 6 C. X = 4

Bài 7. quý hiếm của biểu thức a + b X 12 : c, biết a = 28 ; b = 6; c = 24 là:

A. 408 B. 31 C. 17 D. 384

Bài 9. người ta phải trồng cây ở phía hai bên của một quãng mặt đường dài 900m. Biết rằng cây nọ bí quyết cây cơ 15m với mỗi đầu đường đều phải sở hữu trồng cây. Vậy số cây đề xuất dùng là:

A. 120 câỵ B. 122 cây C. 61 cây D. 121 cây

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào vị trí trống:

Bài 10. Hình bình hành:

a) có 2 cặp cạnh đối diện tuy vậy song và cân nhau ….

Xem thêm: Xem Phim Thế Giới Khủng Log 1, Review Phim Thế Giới Khủng Long 2

b) bao gồm 2 cặp cạnh tuy vậy song và bởi nhau. ….

Bài 11. Vào hình tam giác bên có:

a) 3 góc nhọn. ….

b) 2 góc tù, 1 góc nhọn. ….

c) 2 góc nhọn, 1 góc tù. ….

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Bài 12.

*
*
 = …..
*

Số cần điền vào khu vực chấm là:

A. 204 B. 240 C. 24 D. 2040

Bài 14. Bây giờ tuổi nhì bà cháu cộng lại là 70 tuổi. Cháu kém bà 50 tuổi. Tuổi của con cháu sau 5 năm nữa là:

A. 10 tuổi B. 15 tuổi C. Trăng tròn tuổi D. 5 tuổi

Bài 15. Trung bình cùng của 5 số là 87, biết trung bình cộng của 4 số đầu là 87. Vậy số máy năm là:

A. 85 B . 86 C. 87 D. 88

Đáp án phần trắc nghiệm đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 – Đề số 5

II. PHẨN TỰ LUẬN 

Đáp án bài 1 đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 – Đề số 5

Đáp án bài 2 đề thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 4 – Đề số 5

Bài 3. Cho hình mặt có các hình bình hành ABCD, MBCN.

Tính diện tích hình bình hành ABCD, biết rằng diện tích hình bình hành MBCN là

*
và AB = 3 x MB.

Đáp án bài xích 3 đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 – Đề số 5

Bài 4. Tim những cách viết phân số 8/12 các kết quả của nhì phân số gồm tử số và mẫu số là các số bao gồm một chữ số.

Đáp án bài xích 4 đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 – Đề số 5

Bài 5. trong thúng tất cả cam với quýt. Số quýt có rất nhiều hơn số cam là đôi mươi quả. Chị em đã bán 40 quả quýt, bởi thế trong thúng lúc này còn lại số quýt bằng 3/5 số cam. Hỏi cơ hội đầu trong thúng có bao nhiêu quả cam, từng nào quả quýt?