Hồng đức

     

Bảng giá bán xe thiết bị Honda và Yamaha hôm nay

Giá xe sản phẩm Honda


giá bán xe trang bị Vision 2022 bạn dạng tiêu chuẩn chỉnh (không có Smartkey) có mức giá bán lời khuyên là 30,290,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 48,500,000 đồng (giá chênh lệch 18,210,000 đồng)Giá xe đồ vật Vision 2022 phiên bản Cao cấp tất cả Smartkey có mức giá bán lời khuyên là 31,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 51,500,000 đồng (giá chênh lệch 19,510,000 đồng)Giá xe máy Vision 2022 bạn dạng đặc biệt gồm Smartkey có giá bán lời khuyên là 33,290,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 52,500,000 đồng (giá chênh lệch 19,210,000 đồng)Giá xe sản phẩm Vision 2022 bản Cá tính tất cả Smartkey có giá bán đề xuất là 34,790,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 59,500,000 đồng (giá chênh lệch 24,710,000 đồng)Giá xe sản phẩm Air Blade 125 2022 phiên bản Tiêu chuẩn có giá bán khuyến cáo là 42,090,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 54,000,000 đồng (giá chênh lệch 11,910,000 đồng)Giá xe sản phẩm công nghệ Air Blade 125 2022 bạn dạng Đặc biệt có giá bán lời khuyên là 43,290,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 57,000,000 đồng (giá chênh lệch 13,710,000 đồng)Giá xe vật dụng Air Blade 160 ABS 2022 bạn dạng Tiêu chuẩn chỉnh có giá chỉ bán đề xuất là 55,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 67,000,000 đồng (giá chênh lệch 11,010,000 đồng)Giá xe thứ Air Blade 160 ABS 2022 phiên bản Đặc biệt có mức giá bán khuyến cáo là 57,190,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 70,000,000 đồng (giá chênh lệch 12,810,000 đồng)Giá xe thiết bị Lead 2022 bản Tiêu chuẩn chỉnh không bao gồm Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) có mức giá bán khuyến cáo là 39,066,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 52,000,000 đồng (giá chênh lệch 12,934,000 đồng)Giá xe thứ Lead 2022 bạn dạng Cao cấp cho Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) có giá bán lời khuyên là 41,226,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 54,000,000 đồng (giá chênh lệch 12,774,000 đồng)Giá xe máy Lead 2022 phiên bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) có mức giá bán khuyến nghị là 42,306,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 56,000,000 đồng (giá chênh lệch 13,694,000 đồng)Giá xe sản phẩm công nghệ SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS có giá bán đề xuất là 55,659,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 76,300,000 đồng (giá chênh lệch 20,641,000 đồng)Giá xe lắp thêm SH Mode 2022 bạn dạng Thời trang ABS có giá bán đề xuất là 60,666,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 88,000,000 đồng (giá chênh lệch 27,334,000 đồng)Giá xe trang bị SH Mode 2022 bạn dạng Đặc biệt ABS có giá bán đề xuất là 61,844,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 89,000,000 đồng (giá chênh lệch 27,156,000 đồng)Giá xe vật dụng SH 125i phanh CBS 2022 có giá bán lời khuyên là 71,790,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 91,000,000 đồng (giá chênh lệch 19,210,000 đồng)Giá xe vật dụng SH 125i phanh ABS 2022 có giá bán khuyến nghị là 79,790,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 98,000,000 đồng (giá chênh lệch 18,210,000 đồng)Giá xe lắp thêm SH 150i phanh CBS 2022 có giá bán lời khuyên là 90,290,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 114,000,000 đồng (giá chênh lệch 23,710,000 đồng)Giá xe máy SH 150i phanh ABS 2022 có giá bán đề xuất là 98,290,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 125,000,000 đồng (giá chênh lệch 26,710,000 đồng)Giá xe thứ SH 150i ABS bạn dạng Đặc biệt 2022 có giá bán khuyến nghị là 99,490,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 129,000,000 đồng (giá chênh lệch 29,510,000 đồng)Giá xe trang bị SH 150i ABS bạn dạng Thể thao 2022 có giá bán khuyến nghị là 99,990,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 132,000,000 đồng (giá chênh lệch 32,010,000 đồng)Giá xe lắp thêm SH350i phiên bản Cao cấp có mức giá bán khuyến cáo là 148,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 168,000,000 đồng (giá chênh lệch 19,010,000 đồng)Giá xe đồ vật SH350i phiên bản Đặc biệt có giá bán khuyến nghị là 149,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 170,000,000 đồng (giá chênh lệch 20,010,000 đồng)Giá xe trang bị SH350i phiên bản Thể thao có mức giá bán khuyến nghị là 150,490,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 172,000,000 đồng (giá chênh lệch 21,510,000 đồng)Giá xe sản phẩm Wave Alpha 2022 phiên bản tiêu chuẩn có giá chỉ bán khuyến nghị là 17,890,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 23,200,000 đồng (giá chênh lệch 5,310,000 đồng)Giá xe đồ vật Wave Alpha 2022 bạn dạng giới hạn có giá bán lời khuyên là 18,390,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 23,700,000 đồng (giá chênh lệch 5,310,000 đồng)Giá xe thiết bị Wave RSX 2022 bạn dạng phanh cơ vành nan hoa có mức giá bán khuyến nghị là 21,790,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 26,300,000 đồng (giá chênh lệch 4,510,000 đồng)Giá xe thứ Wave RSX 2022 phiên bản phanh đĩa vành nan hoa có mức giá bán lời khuyên là 22,790,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 27,300,000 đồng (giá chênh lệch 4,510,000 đồng)Giá xe thiết bị Wave RSX 2022 phiên bản Phanh đĩa vành đúc có giá bán đề xuất là 24,790,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 29,300,000 đồng (giá chênh lệch 4,510,000 đồng)Giá xe đồ vật Blade 110 phanh cơ vành nan hoa có mức giá bán lời khuyên là 18,890,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 22,900,000 đồng (giá chênh lệch 4,010,000 đồng)Giá xe trang bị Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa có giá bán khuyến cáo là 19,890,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 23,900,000 đồng (giá chênh lệch 4,010,000 đồng)Giá xe trang bị Blade 110 phanh đĩa vành đúc có giá bán đề xuất là 21,390,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 25,300,000 đồng (giá chênh lệch 3,910,000 đồng)Giá xe sản phẩm Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa có mức giá bán đề xuất là 30,290,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 38,300,000 đồng (giá chênh lệch 8,010,000 đồng)Giá xe sản phẩm Future 2022 bạn dạng Cao cung cấp vành đúc có giá bán lời khuyên là 31,490,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 40,200,000 đồng (giá chênh lệch 8,710,000 đồng)Giá xe sản phẩm Future 2022 phiên bản Đặc biệt vành đúc có giá bán đề xuất là 31,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 40,700,000 đồng (giá chênh lệch 8,710,000 đồng)Giá xe lắp thêm Super Cub C125 Fi có mức giá bán lời khuyên là 84,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 95,200,000 đồng (giá chênh lệch 10,210,000 đồng)Giá xe trang bị Winner X 2022 bạn dạng Tiêu chuẩn CBS có mức giá bán khuyến cáo là 46,090,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 45,000,000 đồng (giá chênh lệch -1,090,000 đồng)Giá xe đồ vật Winner X 2022 ABS phiên bản Thể thao (Đỏ Đen ) có mức giá bán đề xuất là 49,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 48,000,000 đồng (giá chênh lệch -1,990,000 đồng)Giá xe trang bị Winner X 2022 ABS phiên bản Đặc biệt (Đen vàng, bạc đãi đen xanh, Đỏ đen xanh) có giá bán lời khuyên là 50,490,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 48,500,000 đồng (giá chênh lệch -1,990,000 đồng)Giá xe máy CBR150R 2022 có giá bán khuyến nghị là 70,990,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 78,600,000 đồng (giá chênh lệch 7,610,000 đồng)Giá xe máy CB150R có giá bán khuyến nghị là 105,000,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 106,700,000 đồng (giá chênh lệch 1,700,000 đồng)Giá xe sản phẩm Rebel 300 có mức giá bán đề xuất là 125,000,000 đồng, giá đại lý phân phối bao giấy là 128,800,000 đồng (giá chênh lệch 3,800,000 đồng)Giá xe đồ vật Rebel 500 có giá bán khuyến cáo là 180,000,000 đồng, giá đại lý bao giấy là 187,000,000 đồng (giá chênh lệch 7,000,000 đồng)Giá xe vật dụng CB300R có giá bán đề xuất là 140,000,000 đồng, giá cửa hàng đại lý bao giấy là 136,800,000 đồng (giá chênh lệch -3,200,000 đồng)