Check in vé vietnam airline

     

Vietnam Airlines hỗ trợ dịch vụ kiểm tra in online. Với thương mại & dịch vụ này việc làm thủ tục bay vẫn trở nên dễ dàng và dễ dàng hơn. Hành khách hoàn toàn có thể làm thủ tục trên di động, máy tính…. Chỉ việc các vật dụng này có thể kết nối internet.