Cách Chuyển Câu Trong Tiếng Anh

Trong khi giao tiếp, khi đề nghị trả lời câu hỏi hoặc khi phải nói về một nhà đề, bạn chạm mặt phải vấn đề nhắc đi nói lại một cấu tạo câu duy nhất khiến cuộc giao tiếp trở đề nghị nhàm chán. Vày vậy, trong bài viết hôm nay, Topica NATIVE để giúp đỡ bạn tổng hợp những cấu trúc viết lại câu giờ đồng hồ Anh để rất có thể giao tiếp trôi chảy, đam mê hơn nhé!

1. Nguyên nhân phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành bài tập viết lại câu của đề bài bác thì bọn họ còn thực hiện các kết cấu viết lại câu giữa những trường hợp dưới đây:

Khi hy vọng câu trả lời không bị nhắc lại thắc mắc và trở bắt buộc hay hơnSử dụng cấu tạo linh hoạt hơn, kiêng nhàm chánChuyển từ bỏ dạng câu chủ động sang câu bị độngChuyển từ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếpSử dụng một trong những trường hợp về đảo ngữ vào câu giờ Anh
Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Bạn đang xem: Cách chuyển câu trong tiếng anh


2. Các cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh

Dưới trên đây Topica sẽ ra mắt đến bạn các kết cấu viết lại câu không thay đổi nghĩa trong giờ đồng hồ Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work.

Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Bởi bởi trời mưa, nên chúng tôi không thể đi làm việc được)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có các từ, các từ chỉ đối chiếu (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù khôn cùng ồn ào, nhưng shop chúng tôi vẫn thường xuyên học cho xong xuôi bài)


Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that cùng such that (quá … mang lại nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các phương pháp viết lại câu trong tiếng Anh – cấu tạo so that với such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to see it.

(Cái phim này ngán tới nổi mà lại chẳng ai ý muốn coi nó hết)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V

⇔ not + Adj. + enough + khổng lồ V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá mập để hoàn toàn có thể mặc vừa chiếc váy kia)

 Xem vớ tần tật về cách hình thành câu đậy định vào câu không thể vứt qua!

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. đến mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá … tới cả không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Mấy đôi giầy này quá bé bỏng so với loại chân của anh ấy ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to lớn answer.

(Câu hỏi quá cực nhọc đến nổi không ai trong chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to lớn V


*

Viết lại câu là 1 trong những dạng bài bác tập phổ biển cả trong tiếng Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm xúc sống ở vùng quê là câu hỏi khó khăn đối với mình)

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong tiếng Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not quý phái unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được biến hóa loại câu điều kiện, chỉ được biến hóa nghĩa phủ định hay nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, chúng ta có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành quý phái thì thừa khứ đối chọi (dùng nhà ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan & Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan và Vy were married.

(Đã cha năm tính từ lúc thời điểm Huân với Vy kết hôn)

Cấu trúc viết lại câu 10

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu mong ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy sẽ quay trở về đây)

Câu ước ở hiện tại tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi bao gồm hật nhiều tiền)

Câu ước ở thừa khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi cầu gì mình có thể nói rằng tôi yêu anh ấy)


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này hoàn thành phủ định quý phái thì vượt khứ đơn (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi gặp gỡ Lucy là khi shop chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi chạm mặt anh ta lần cuối lúc tôi vẫn còn đó là học tập sinh)

Cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn sang thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã nghịch ghi-ta từ lúc cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc viết lại câu 13

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh cùng với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Betty walks khổng lồ school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to lớn school.

(Betty mất 15 phút để đi bộ tới trường)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển thay đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi tính đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: phái mạnh didn’t go home until he finishes all the tasks.

It was not until phái nam finished all the tasks that he went home.

(Mãi tính đến khi Nam chấm dứt xong không còn mọi công việc thì cậu mới về nhà)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái mạnh là non sông xinh đẹp nhất theo quan điểm của tôi ↔ Theo thân quen điểm của tôi, không chỗ nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu trúc started/began sang thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tiếng Anh từ bốn năm trước)


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa bao giờ xem bộ phim truyện này trước đây)

 Xem phương pháp dùng chi tiết tại This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu ý kiến đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu giờ đồng hồ Anh – câu kiến nghị tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao bọn họ không đi bộ đi? ↔ cô gái đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

Cấu trúc viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said khổng lồ + V hoặc khổng lồ have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said khổng lồ drink a lot of wine.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chủ when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về công ty thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc viết lại câu 22

Dùng cấu trúc Supposed khổng lồ V

It’s one’s duty to bởi vì something

⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st

⇔ S + would rather + do st than bởi st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him.

Xem thêm: 7 Loại Sữa Tăng Cân Cho Người Tập Thể Hình, Gym Tốt Nhất 2021

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

(Con thà ở nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

Cấu trúc viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko thích con thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp nhà từ ở 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện đó không xứng đáng để bi lụy đâu)


*

Hãy rèn luyện thật nhiều để ghi nhớ được những cấu trúc viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 27

Sử dụng cấu trúc cảm thán How cùng What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một cô gái xinh đẹp)


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need to lớn V

⇔ lớn be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need to come here.

It’s not necessary for you to lớn come here.

(Ah không nhất thiết phải đến phía trên đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer vì I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không thể yêu em nữa)

Cấu trúc viết lại câu 29

Sử dụng kết cấu used to tương tự với kết cấu accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

⇔ S + be used khổng lồ + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không nhất thiết phải đến phía trên đâu)

Cấu trúc viết lại câu 30

Dùng to infinitive sửa chữa thay thế cho kết cấu because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + khổng lồ V

Ví dụ: She studies hard because she wants lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học hành cần cù vì mong đậu kỳ thi)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3. Clip 3 mẹo viết lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh bao gồm đáp án

Để củng cố kỹ năng và kiến thức về những công thức viết lại câu vừa học ở trên, hãy thuộc Topica làm các dạng bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, & green vegetables. (reorder list)The trò chơi was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go khổng lồ work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her không lấy phí time

Bài tập 2: bài bác tập viết lại câu không đổi khác nghĩa

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from nam giới Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án


8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài xích tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

I can’t go khổng lồ work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her free time => ……………………………………..Police asked him to identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi vì after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place khổng lồ buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thua thảm weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered khổng lồ be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài bác 1The man was angry.The council refused to collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie và some potatoes.The trò chơi was cancelled because of the rain.I can’t go khổng lồ work on time because of heavy rain.I am used to playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính phí time.Đáp án bài 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours lớn drive from nam Dinh to Ha Noi.The owner of the car is thought to lớn be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you lớn go swimming.Đáp án bài 3I can’t go to lớn work on time because of heavy rain.I am used khổng lồ playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her free time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years lớn learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time vị I think she loves me.Đáp án bài 4