Bảng giá ống luồn dây điện sino

     

Danh mục ống luồn dây điện

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN SINO TRÒN CỨNGỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG MỀM – ỐNG ĐÀN HỒI ( ỐNG RUỘT GÀ)MÁNG ganh LUỒN DÂY ĐIỆN CÓ NẮP

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN SINO TRÒN CỨNG

Ống cứng hiệu ///SP

Ống luồn dây điện dạng cứng ///SP lực nén 320N ( dài 2.92m/cây) (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1)Hình ảnhMãKích thướcLực nénĐơn giá chỉ (VND)
SP9016L∅16 x 1.20mm320N19,000
SP9020L∅20 x 1.36mm320N26,000
SP9025L∅25 x 1.50mm320N36,000
SP9032L∅32 x 1.86mm320N66,800
SP9040L∅40 x 2.10mm320N100,000
SP9050L∅50 x 2.40mm320N120,000
Ống luồn dây điện dạng cứng ///SP lực nén 750N ( dài 2.92m/cây) (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1)Hình ảnhMãKích thướcLực nénĐơn giá chỉ (VND)
SP9016∅16 x 1.40mm750N20,000
SP9020∅20 x 1.55mm750N28,000
SP9025∅25 x 1.70mm750N40,000
SP9032∅32 x 2.10mm750N82,000
SP9040∅40 x 2.30mm750N111,000
SP9050∅50 x 2.60mm750N148,000
SP9063∅63 x 3.00mm750N178,000
Ống luồn dây điện dạng cứng ///SP lực nén 1250N ( nhiều năm 2.92m/cây) (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1)Hình ảnhMãKích thướcLực nénĐơn giá (VND)
SP9016H∅16 x 1.70mm1250N26,000
SP9020H∅20 x 1.90mm1250N34,000
SP9025H∅25 x 2.00mm1250N48,500
SP9032H∅32 x 2.50mm1250N98,000
SP9040H∅40 x 2.80mm1250N126,000
SP9050H∅50 x 3.10mm1250N153,000

Ống cứng hiệu Vanlock

Ống luồn dây điện dạng cứng Vanlock lực nén 320N ( lâu năm 2.92m/cây) (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1)Hình ảnhMãKích thướcLực nénĐơn giá (VND)
VL9016∅16 x 1.15mm320N18,000
VL9020∅20 x 1.30mm320N25,500
VL9025∅25 x 1.50mm320N36,000
VL9032∅32 x 1.75mm320N63.000
Ống luồn dây năng lượng điện dạng cứng Vanlock lực nén 750N ( dài 2.92m/cây) (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1)Hình ảnhMãKích thướcLực nénĐơn giá bán (VND)
VL9016M∅16 x 1.40mm750N20,000
VL9020M∅20 x 1.55mm750N28,00
VL9025M∅25 x 1.80mm750N43,000
VL9032M∅32 x 2.10mm750N82.000
Ống luồn dây năng lượng điện dạng cứng Vanlock lực nén 1250N ( nhiều năm 2.92m/cây) (BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1)Hình ảnhMãKích thướcLực nénĐơn giá chỉ (VND)
VL9016H∅16 x 1.55mm1250N25,000
VL9020H∅20 x 1.70mm1250N32,000
VL9025H∅25 x 1.80mm1250N46,000
VL9032H∅32 x 2.25mm1250N95.000

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG MỀM – ỐNG ĐÀN HỒI ( ỐNG RUỘT GÀ)

Ống bầy hồi – các loại từ chống cháy

Hình ảnhMãKích thướcĐơn giá bán (VNĐ)MétCuộn
*
SP9016CM∅16mm (50m/cuộn)3.800190.000
SP9020CM∅20mm (50m/cuộn)4.460232.000
SP9025CM∅25mm (40m/cuộn)6.525261.000
SP9032CM∅32mm (25m/cuộn)14.240356.000
SP9040CM∅40mm (25m/cuộn)25.680642.000
SP9050CM∅50mm (25m/cuộn)38.480962.000

Ống bầy hồi – một số loại không tự chống cháy

Hình ảnhMãKích thướcĐơn giá (VNĐ)MétCuộn
*
SP9016CL∅16mm (50m/cuộn)2.800140.000
SP9020CL∅20mm (50m/cuộn)3.380169.000
SP9025CL∅25mm (40m/cuộn)4.425217.000
SP9032CL∅32mm (25m/cuộn)13.480337.000
SP9040CL∅40mm (25m/cuộn)20.840521.000
SP9050CL∅50mm (25m/cuộn)28.640716.000

MÁNG tị LUỒN DÂY ĐIỆN CÓ NẮP

Máng ghen luồn dây điện SP

Hình ảnhMãKích thướcĐơn giá chỉ (VNĐ)
*
GA1414x8mm – 2m8.000
GA1616x14mm – 2m12.600
GA2424x14mm – 2m17.200
GA3030x14mm – 2m24.000
GA1515x10mm – 2m9.600
GA2828x10mm – 2m17.000
GA39/0139x10mm – 2m31.000
GA60/0160x22mm – 2m60.800
GA60/0260x40mm – 2m75.000
GA8080x40mm – 2m104.000
GA80/0280x60mm – 2m159.000
GA100/01100x27mm – 2m115.000
GA100/02100x40mm – 2m120.000
GA100/03100x60mm – 2m199.000
GA120120x40mm – 2m238.000

Máng tị luồn dây điện có nắp Vanlock

Hình ảnhMãKích thướcĐơn giá bán (VNĐ)
*
VGA60/0160x22mm – 2m52.800
VGA60/0260x40mm – 2m65.500
VGA8080x40mm – 2m90.600
VGA80/0280x60mm – 2m139.000
VGA100/01100x27mm – 2m99.600
VGA100/02100x40mm – 2m105.000
VGA100/03100x60mm – 2m174.000

PHỤ KIỆN VÀ CÁC MÃ SẢN PHẨM KHÁC