Bản đồ tam quốc diễn nghĩa

     


*

(vhttdlvinhphuc.vn) trong veo thời kỳ Tam Quốc, Giao Chỉ (tên call xưa của miền bắc bộ Việt Nam) là vị trí tranh chấp quyết liệt của cha nước Ngụy, Thục, Ngô.

Thời kỳ Tam Quốc là một trong những thời kỳ đầy láo loạn và chinh chiến trong lịch sử dân tộc Trung Quốc. Các nhà sử học cho rằng thời kỳ này ban đầu từ năm 220 khi công ty Ngụy được thành lập và hoạt động và dứt năm 280 lúc Đông Ngô sụp đổ với Tây Tấn thống tốt nhất Trung Quốc.

Bạn đang xem: Bản đồ tam quốc diễn nghĩa

Bạn đã xem: bạn dạng đồ thời tam quốc diễn nghĩa tiếng việt

*
Những nhân vật mập thời Tam Quốc phần đa dòm ngó vùng khu đất Giao Chỉ

Thời kỳ này cũng trùng với tiến độ Bắc nằm trong lần 2 trong lịch sử vẻ vang Việt Nam kéo dãn từ năm 43 cho tới năm 543. Khi đó, miền bắc bộ nước ta và một trong những phần Quảng Đông với Quảng Tây của trung quốc được gọi là cỗ Giao Chỉ.


Sau khi hbt hai bà trưng thất bại vào thời điểm năm 43, nhà Đông Hán liên tục duy trì sự làm chủ tại Giao Chỉ. Đến thời điểm cuối thế kỷ 2, công ty Đông Hán suy vi, cuộc chiến tranh quân phiệt thời chi phí Tam Quốc khởi đầu diễn ra. Vua đơn vị Hán khởi đầu mất dần quyền lực tối cao và không thể năng lực khống chế phần lớn địa phương xa tít nữa .Nhân thời dịp đó, Thái thú Q. Giao chỉ với Sĩ Nhiếp xin công ty Hán mang lại 3 tín đồ em là Sĩ Nhất, Sĩ Vĩ cùng Sĩ Vũ làm thái thú đầy đủ Q. : Sĩ Nhất làm Thái thú vừa lòng Phố, Sĩ Vĩ làm Thái thú Cửu Chân, Sĩ Vũ làm Thái thú phái mạnh Hải. Nhà Hán thời gian đang xảy ra nội loạn cần đành phải chính thức Sĩ Nhiếp. Sĩ Nhiếp từ đó có quyền lực tối cao tối cao lớn tại Giao Chỉ .Năm 200, Tào Tháo sau thời điểm nắm vua Hiến Đế ở hứa Xương mở màn chăm sóc tới miền Nam. Năm 201, Tào toá mượn danh Hiến Đế không đúng Trương Tân sang làm thứ sử bộ Giao Chỉ .

*
Giao Châu nằm trong Đông Ngô sau trận Xích BíchNăm 203, Sĩ Nhiếp cùng Trương Tân thuộc dâng biểu xin lập bộ Giao Chỉ có tác dụng châu. Công ty Hán ưng thuận, trường đoản cú đó cỗ Giao Chỉ thay tên thành Giao Châu, cùng cấp với phần lớn châu không giống của china .Năm 207, Tào toá lại can thiệp vào Giao Châu, phong mang đến Sĩ Nhiếp là mặc dù Nam trung lang tướng, quản lí trị cả bảy Q. Giao Châu là phái mạnh Hải, Uất Lâm, yêu mến Ngô, hòa hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân với Nhật Nam với kiêm thái thú Q. Giao Chỉ như trước .

Năm 208, nhân khi lưu Biểu chết, Tào dỡ phát đại binh nam chinh chỉ chiếm lấy khiếp Châu. Đây cũng đó là thời điểm xẩy ra trận Xích Bích khét tiếng lịch sự. Bởi vì khinh suất trong chiến lược, Tào Tháo chiến bại nặng nề hà trong trận Xích Bích. Tôn Quyền và Lưu Bị chiến thắng trận, nhanh chóng chia nhau phần khu đất Kinh Châu tự tay Tào Tháo.

Xem thêm: Cáp Chuyển Soundmax Jack Gộp Mic & Audio 60, Cáp Gộp Audio Và Micro 2 Jack 3

Về phần Giao Châu, Tôn Quyền trực tiếp giành rước quyền quản lí lý. Năm 210, Tôn Quyền cho bộ Chất sang làm cho Thứ sử Giao Châu. Sĩ Nhiếp cho dù về phe Tào toá trước đó tuy vậy biết chẳng thể đấu lại Tôn Quyền ở ngay sát hơn nên buộc phải ưng thuận ngôi vị của cục Trắc.


Từ đó, Giao Châu về danh nghĩa trực thuộc về đơn vị họ Tôn mà tiếp đến trở thành nước Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc có 3 nước : Tào Ngụy, Thục Hán với Đông Ngô .Sau các năm để cho Sĩ Nhiếp núm thực quyền trên Giao Châu, Tôn Quyền sai Lã Đại về Nam hủy hoại nhà bọn họ Sĩ vào khoảng thời gian 226. Từ đó, công ty Đông Ngô quản lý trực tiếp Giao Châu .

*
Nước Tấn chiếm Giao Châu sau khi phá hủy Thục HánTới năm 263, Tào Ngụy diệt Thục Hán. Viên quan sinh hoạt Giao chỉ với Lã Hưng giết chết Thái thú Tôn tứ của Đông Ngô, mang Q. Về mặt hàng nước Ngụy. Năm 265, họ tư Mã cướp căn nhà Ngụy, xây đắp nước Tấn. Giao Châu lại thuộc về mình nước Tấn .Đông Ngô thường xuyên mở chiến dịch quân sự chiến lược nhằm mục tiêu mục đích giành lại Giao Châu từ bỏ tay công ty Tấn nhưng đều thất bại .Đến năm 271, vua Ngô Tôn Hạo không nên Đào Hoàng tiến tiến công Giao Châu, lần này quân Ngô chiến thắng trận. Giao Châu lại nằm trong Đông Ngô, Đào Hoàng được phong Giao Châu Mục .

Năm 280, đơn vị Tấn khử nước Ngô, bắt Tôn Hạo. Tôn Hạo răn dạy Đào Hoàng sản phẩm Tấn. Đào Hoàng đầu hàng và vẫn được giữ chức cũ. Từ kia Giao Châu tức miền bắc Việt Nam thời buổi này thuộc về nhà Tấn. Đây cũng là thời điểm ngừng thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa.