| HOANGLAMCM.NET |
Nhận xét mới nhất
Thành viên mới
Link Logo Cà Mau
Link logo
About me
Thống kê
Quick Login
Random photos
HOT images
Connect Friends
Đăng ký nhận bài viết
Lịch
Rank-Statistics
Your Computer
Weather Forecast
Internet download
Đăng ký
Translation blog
Chương I: Yahoo! Messenger
1. Giới thiệu
2. Các điểm mới trong phiên bản Yahoo! Messenger 8.0
3. Download và cài đặt Yahoo! Messenger
4. Tạo một ID mới để chat trong Yahoo! Messenger
5. Login vào Yahoo! Messenger để chat
6. Các thành phần giao diện của Yahoo! Messenger
7. Quản lý danh sách chat
8. Xem thông tin về bạn chat
9. Hiệu chỉnh thông tin cá nhân và thông tin bạn chat
10. Thanh trạng thái
11. Giao diện và các thành phần trong cửa sổ chat
12. Làm quen với Plugin trong Yahoo! Messenger 8
13. Các plugin được hỗ trợ trong của sổ chat
14. Một số thủ thuật khi chat với Yahoo! Messenger votay

Chương II: Yahoo! Mail
1. Đăng ký một địa chỉ Yahoo! Mail miễn phí
2. Nhận mail từ Yahoo! Thư
3. Gửi mail từ Yahoo! Thư
4. Các tuỳ chọn Yahoo! Mail
5. Một số thủ thuật với Yahoo! Mail

Chương III: Yahoo! 360
Chương IV: Xem qua một số dịch vụ của Yahoo!

Tệp tin tải về
Tệp tin này chỉ tải được sau khi bạn đăng nhập. Hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập

Đánh giá cho bài viết

Bài viết số 772 đã được: 7.2/10 (38 Đánh giá)

Có gì thắc mắc về bài viết thì hãy comment để được giải đáp - Comment không đúng nội dung sẽ không có trả lời.

Bookmark and Share
Cám ơn bạn đã đọc bài viết , nếu thấy hay giúp hoanglamcm.net Bookmark nó lên Digg, Facebook, google, live hoặc Twitter... .

diepbk51 Email
07/05/2009 19:54
24
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối