| HOANGLAMCM.NET |
Nhận xét mới nhất
Thành viên mới
Link Logo Cà Mau
Link logo
About me
Thống kê
Quick Login
Random photos
HOT images
Connect Friends
Đăng ký nhận bài viết
Lịch
Rank-Statistics
Your Computer
Weather Forecast
Internet download
Đăng ký
Translation blog
Option ExplicitDim WshShellSet WshShell=CreateObject("WScript.Shell")WshShell.Run """C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe"""WScrip t.Sleep 1500WshShell.AppActivate"Sign In"WScript.Sleep 200WshShell.SendKeys"nick Y!M của bạn"WScript.Sleep 200WshShell.SendKeys"{TAB}"WshShell.SendKeys"passw ord của bạn"WScript.Sleep 200WshShell.Sendkeys"{Enter}"


Bạn mở Notepad lên , paste đoạn code trên vào chọn "All files" ở mục "Save as type" và save với tên "tên.vbs" ở mục "File name".

Bật file này là Yahoo sẽ tự động Log In mà không cần bạn bấm bất cứ cái gì.

Chú ý đường dẫn tới Y!M :
C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe
có khi là C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Ypager.exe

*Note : (thay dòng "nick Y!M của bạn" bằng tên nick của bạn và "password của bạn" bằng pass của bạn)

Đánh giá cho bài viết

Bài viết số 555 đã được: 5.4/10 (11 Đánh giá)

Có gì thắc mắc về bài viết thì hãy comment để được giải đáp - Comment không đúng nội dung sẽ không có trả lời.

Bookmark and Share
Cám ơn bạn đã đọc bài viết , nếu thấy hay giúp hoanglamcm.net Bookmark nó lên Digg, Facebook, google, live hoặc Twitter... .