| HOANGLAMCM.NET |
Nhận xét mới nhất
Thành viên mới
Link Logo Cà Mau
Link logo
About me
Thống kê
Quick Login
Random photos
HOT images
Connect Friends
Đăng ký nhận bài viết
Lịch
Rank-Statistics
Your Computer
Weather Forecast
Internet download
Đăng ký
Translation blog
Highslide JS
http://hoanglamcm.net
Sử dụng Kmusic Yahoo Plugin:
I. Mở của sổ chat với người bạn muốn chát lên, vào menu của màn hình chát

Màn hình chat sẽ xuất hiện 1 câu thông báo để hỏi bạn có muốn sử dụng Kmusic Plugin hay không? Bạn chọn accept để sử dụng

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


Vì Kmusic plugin chưa được Yahoo xác thực, nên Yahoo sẽ hỏi bạn có sử dụng không, bạn chọn Yes để đồng ý sử dụng.

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


II. Kmusic sẽ hiện lên phía bên phải màn hình cửa sổ chat.

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


III. Các thành phần chính của Kmusic Yahoo Plugin

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


1. Phần điều khiển.

2. Phần chứa các Tabs để tìm kiếm và xem playlist hiện tại.

3. Phần tìm kiếm.

4. Phần hiển thị kết quả.

a. Phần điểu khiển

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


1. Lặp lại

2. Dừng

3. Bài trước

4. Phát bài hát

5. Bài tiếp theo

Màn hình sau khi phát bài hát

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


1. Tạm dừng bài đang phát

b. Phần chứa các Tabs để tìm kiếm và xem playlist hiện tại, tìm kiếm và hiển thị kết quả

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


1. Danh sách bài hát đang phát

2. Tìm bài hát theo tên bài hát

3. Tìm bài hát theo album

4. Tìm bài hát theo playlist

5. Nhập tên bài hát cần tìm

6. Click để tìm bài hát

7. Tên bài hát

8. Tên ca sĩ(nếu tìm bài hát, album), tên người tạo( nếu là Playlist)

9. Thêm bài hát vào danh sách bài hát hiện tại và phát bài hát này.

10. Thêm bài hát vào danh sách bài hát hiện tại.

11. Phân trang

IV. Thao tác với danh sách bài hát đang phát

Highslide JS
http://hoanglamcm.net


1. Phát bài hát

2. Xóa bài hát khỏi danh sách hiện tại

3. Chọn trang cần xem

Nếu có gì không rõ ràng, bạn hãy gởi comment cho tôi,  tôi sẽ giải đáp tường tận cho bạn. 3[1]


Đánh giá cho bài viết

Bài viết số 1701 đã được: 0.0/10 (0 Đánh giá)

Có gì thắc mắc về bài viết thì hãy comment để được giải đáp - Comment không đúng nội dung sẽ không có trả lời.

Bookmark and Share
Cám ơn bạn đã đọc bài viết , nếu thấy hay giúp hoanglamcm.net Bookmark nó lên Digg, Facebook, google, live hoặc Twitter... .

nang_ban_mai Email
28/06/2011 09:38
chủ blog có thể cho nick để liên lạc đc ko
nang_ban_mai Email
28/06/2011 09:37
Vì sao em cài thì nó chỉ bảo Install rồi tự thoát ra. Em dùng Yahoo Messenger 10. Vậy thì chương trình này chạy được không? Khi em mời người khác cùng nghe thì người cùng chat lại ko thấy lời mời! Hết nói!
nhocpon_st Email Homepage
23/03/2010 01:30
hjx h0k hĩu lắm bạn ơi
canmotnguoihieu 1811 Email
10/02/2010 09:55
linh
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối